7/16/2556

เนื้อเพลง Destiny - INFINITE


เนื้อเพลง Destiny - INFINITE

이대로 떠나지마 내 앞에서 마지막 가는 뒷모습을 보이지는 마
อีแดโร ตอนาจีมา เน อาเพซอ มาจีมัก คานึน ทวีซโมซือบึล โพอีจีนึน มา


다신 니 곁에서 떠나지 않을게 널 버리고 떠난 날 미워해도 돼
ทาซิน นี คยอทเทซอ ตอนาจี อานึลเก นอล พอรีโก ตอนัน นัล มีวอเฮโด ทเว
참아 볼게 나 아파 볼게 다 널 위해 Oh you
ชามา บลเก นา อาพา บลเก ทา นอล วีเฮ Oh you
다신 꽉 잡은 손 놓치지 않을게 널 울리고 떠난 날 미워해도 돼
ทาซิน กวัก ชาบึน ซน โนชีจี อานึลเก นอล อุลลีโก ตอนัน นัล มีวอเฮโด ทเว
돌려볼게 다 아파 볼게 나 For you For you
ทลรยอบลเก ทา อาพา บลเก นา For you For you
날 떠나 행복할 수 있단 말 하지마 내가 잘할게 놓지 않을게 니 옆에 있는 날
นัล ตอนา แฮงบกฮัล ซู อิดตัน มัล ฮาจีมา เนกา ชัลฮัลเก โนจี อานึลเก นี ยอเพ อิดนึน นัล

떠나지마 돌아서지마 이대로 보낼 수 없어 이런 날 두고 오오 간다고 오오
ตอนาจีมา โทลาซอจีมา อีแดโร โพแนล ซู ออบซอ อีรอน นัล ทูโก โอโอ คันตาโก โอโอ
벗어날 수 없어 Cause you are my destiny
พอซอนัล ซู ออบซอ Cause you are my destiny
날 두고 돌아서지마 빗겨가지마 피해가지마 You are my destiny
นัล ทูโก โทลาซอจีมา พิดกยอกาจีมา พีเฮคาจีมา You are my destiny

둘 사이 내리막길 떨어질 생각에 가로 막힌 채
ทุล ซาอี เนรีมักกิล ตอลอจิล แซงกาเก คาโร มากิน เช
대화조차 시간 낭비라 너의 마음이 날 밀어내 잠시만
เทฮวาโจชา ชีกัน นังบีรา นอเอ มาอือมี นัล มีลอเน ชัมชิมัน
나만 고뇌 속에 남아 도네 또 내 바램 안에 담아 보내 본래의 자리잡길
นามัน โคนเว โซเก นามา โทเน โต เน พาแรม อาเน ทามา โพเน พนเรเอ ชารีจับกิล
그게 나의 품에 안길 Have met destiny
คึเก นาเอ พูเม อันกิล Have met destiny

다신 이렇게 널 놓치지 않을게 널 아프게 했던 날 미워해도 돼
ทาซิน อีรอคเก นอล โนชีจี อานึลเก นอล อาพือเก แฮซตอน นัล มีวอเฮโด ทเว
돌려볼게 나 아파 볼게 다 For you For you
โทรยอบลเก นา อาพา พลเก ทา For you For you

두 번 다신 볼 수 없단 말 하지마 내가 잘할게 놓지 않을게 니 곁에 있는 날
ทู บอน ทาซิน พล ซู ออบตา มัล ฮาจีมา เนกา ชัลฮัลเก โนจี อานึลเก นี กยอทเท อิดนึน นัล

떠나지마 돌아서지마 난 널 보낼 수 없어 이런 날 두고 오오 간다고 오오
ตอนาจีมา โทราซอจีมา นัน นอล โพแนล ซู ออบซอ อีรอน นัล ทูโก โอโอ คันตาโก โอโอ
벗어날 수 없어 Cause you are my destiny
พอซอนัล ซู ออบซอ Cause you are my destiny

산산조각 나 버린 내가 버려버린 기억 추억으로 남겨두기는 싫어 무릎 꿇고 빌어
ชันซันโจกัก นา พอริน เนกา พอรยอพอริน คีออก ชูออกือโร นัมกยอดูกีนึน ชีลอ มูรึพ กุลโก พีลอ
길었던 만남 끝에 정신이 나갔었나 봐 엇나갔던 날 잡아줘 후회 속에 잠긴 내게 기횔 줘
คิลอดตอน มันนัม กึทเท ชองชีนี นากัดซอซนา พวา ออซนากัซตอน นัล ชาบาจยอ ฮูฮเว โซเก ชัมกิน เนกา คีฮเวล จวอ

이대로 떠나지마 내 앞에서 마지막 가는 뒷모습을 보이지는 마 Cause you are my destiny
อีเดโร ตอนาจีมา เน อาเพซอ มาจีมัก คานึน ตวีซโมซือบึล โพอีจีนึน มา Cause you are my destiny
날 두고 돌아서지마 빗겨가지마 피해가지마 You are my destiny
นัล ทูโก โทลาซอจีมา พิดกยอกาจีมา พีเฮกาจีมา You are my destiny

두고 가지마 떠나지마
ทูโก คาจีมา ตอนาจีมา
벗어날 수 없어 Cause you are my destiny
พอซอนัล ซู ออบซอ Cause you are my destiny

Credit :  BEERIIZ17 @ twitter

ฟังเพลง Destiny - INFINITE

ขับเคลื่อนโดย Blogger.

สถิติ

ติดต่อเรา

ชื่อ

อีเมล *

ข้อความ *