7/19/2556

เนื้อเพลง Shadow - BEAST


เนื้อเพลง Shadow - BEAST 

Shadow Shadow Because I’m a shadow shadow shadow
Shadow Shadow Because I’m a shadow shadow shadow

Ha, Rainy Cloudy No light Darkness day N Night 너 떠나버린
Ha, Rainy Cloudy No light Darkness day N Night นอ ตอนาบอริน
그때부터 어쩌면 Maybe 내 존재 자체가 없어졌지
คึแตบูทอ ออจอมยอน Maybe เน ชนแจ ชาเชกา ออบซอจยอจี
Back in the day 화창한 날씨 화려한 불빛
Back in the day ฮวาชังฮัน นัลซี ฮวารยอฮัน พุลบิช
항상 네 곁에 있었지 내가 있었지 내가
ฮังซัง นี กยอทเท อิดซอจี เนกา อิดซอตจี เนกา
Cause I’m shadow shadow shadow
Cause I’m shadow shadow shadow


Give me the light light light
Give me the light light light
You are ma ma ma sunrise 너 없는 난 아무것도 아냐
You are ma ma ma sunrise นอ ออบนึน นัน อามูกอตโด อานยา
넌 내 마지막 You’re my last 언제까지나 You’re my last
นอน เน มาจีมัก You’re my last ออนเจกาจีนา You’re my last
네가 불길이라도 난 뛰어들게
นีกา พุลกีลีราโด นัน ตวีออดึลเก

너와 나의 저 하늘을 검게 물들인 저 이별을 어서 지워줘
นอวา นาเอ ชอ ฮานือรึล กอมเก มุลดือริน ชอ อีบยอรึล ออซอ ชีวอจยอ
더 이상 내가 다가갈 수 없게 너를 바라볼 수 없게
ทอ อีซัง เนกา ทากากัล ซู ออบเก นอรึล บาราบล ซู ออบเก
네 곁에 머물고 싶어
นี กยอทเท มอมุลโก ชิบพอ
Because I’m a shadow shadow shadow
Because I’m a shadow shadow shadow

간절하게 원하고 있는데 눈부셨던 그때로 나 돌아갈래
คันจอลฮาเก วอนฮาโก อิดนึนเด นุนบูชยอดตอน คึเตโร นา โทรากัลเร
그림자처럼 항상 함께였던 아름다운 네 미소가 날 비추던
คึริมจาชอรอม ฮังซัง ฮัมเกออดตอน อารึมดาอุน นี มีโซกา นัล พีชูตอน
Because I’m a shadow shadow shadow
Because I’m a shadow shadow shadow

Early in the morning 오늘도 역시 The sun is hiding
Early in the morning โอนึลโด ออกซี The sun is hiding
빛은 사라졌지 널 데리고서 저 저 멀리로
บิชึน ซาราจยอตจี นอล เทรีโกซอ ชอ ชอ มอลรีโร
Cause I’m shadow shadow shadow
Cause I’m shadow shadow shadow

Give me the light light light
Give me the light light light
You are ma ma ma sunrise 너 없는 난 아무것도 아냐
You are ma ma ma sunrise นออ ออบนึน นัน อามูกอตโด อานยา
넌 내 마지막 You’re my last 언제까지나 You’re my last
นอน เน มาจีมัก You’re my last ออนเจกาจีนา You’re my last
네가 불길이라도 난 뛰어들게
นีกา พุลกีลีราโด นัน ตวีออดึลเก

너와 나의 저 하늘을 검게 물들인 저 이별을 어서 지워줘
นอวา นาเอ ชอ ฮานือรึล กอมเก มุลดือริน ชอ อีบยอรึล ออซอ ชีวอจยอ
더 이상 내가 다가갈 수 없게 너를 바라볼 수 없게
ทอ อีซัง เนกา ทากากัล ซู ออบเก นอรึล บาราบล ซู ออบเก
네 곁에 머물고 싶어
นี กยอทเท มอมุลโก ชิบพอ
Because I’m a shadow shadow shadow
Because I’m a shadow shadow shadow

간절하게 원하고 있는데 눈부셨던 그때로 나 돌아갈래
คันจอลฮาเก วอนฮาโก อิดนึนเด นุนบูชยอดตอน คึเตโร นา โทรากัลเร
그림자처럼 항상 함께였던 아름다운 네 미소가 날 비추던
คึริมจาชอรอม ฮังซัง ฮัมเกออดตอน อารึมดาอุน นี มีโซกา นัล พีชูตอน
Because I’m a shadow shadow shadow
Because I’m a shadow shadow shadow

Erase erase 잊어 지워 이젠 이젠 싫어 미워
Erase erase อีจิ ชีวอ อีเจน อีเจน ชีลอ มีวอ
Fall fall fallin’ down faded faded faded
Fall fall fallin’ down faded faded faded
I’m not a vampire not a night ghost
I’m not a vampire not a night ghost
어둠 속에 흐느껴 네 이름 부르고
ออดุม โซเก ฮือนือกยอ นี อีรึม พูรือโก
우리가 다시 함께 하기를 기다려
อีรีกา ทาซี ฮัมเก ฮากีรึล คีดารยอ
Cause a shadow shadow shadow
Cause a shadow shadow shadow

Oh 너를 잊는다는 건 나 역시 지워진다는 걸
Oh นอรึล อิดนึนดานึน กอน นา ออกซี ชีวอจินดานึน กอล

너와 나의 저 하늘을 검게 물들인 저 이별을 어서 지워줘
นอวา นาเอ ชอ ฮานือรึล กอมเก มุลดือริน ชอ อีบยอรึล ออซอ ชีวอจยอ
더 이상 내가 다가갈 수 없게 너를 바라볼 수 없게
ทอ อีซัง เนกา ทากากัล ซู ออบเก นอรึล บาราบล ซู ออบเก
네 곁에 머물고 싶어
นี กยอทเท มอมุลโก ชิบพอ
Because I’m a shadow shadow shadow
Because I’m a shadow shadow shadow

간절하게 원하고 있는데 눈부셨던 그때로 나 돌아갈래
คันจอลฮาเก วอนฮาโก อิดนึนเด นุนบูชยอดตอน คึเตโร นา โทรากัลเร
그림자처럼 항상 함께였던 아름다운 네 미소가 날 비추던
คึริมจาชอรอม ฮังซัง ฮัมเกออดตอน อารึมดาอุน นี มีโซกา นัล พีชูตอน
Because I’m a shadow shadow shadow
Because I’m a shadow shadow shadow
Because I’m a shadow shadow shadow
Because I’m a shadow shadow shadow

Credit :      (Karaoke) BEERIIZ17 @ twitter

ฟังเพลง Shadow - BEAST 

ขับเคลื่อนโดย Blogger.

สถิติ

ติดต่อเรา

ชื่อ

อีเมล *

ข้อความ *