8/01/2556

เนื้อเพลง แป้งเปียกใจ – เชย วรวลัญช์

เนื้อเพลง แป้งเปียกใจ – เชย วรวลัญช์

(หญิง) จบกันไป ขาดกันไป
สายใยที่เคยผูกพัน
มีเบอร์โทรแต่ขาดสัมพันธ์
ล้านมิสคอลก็ต่อไม่ติด

มี e-mail เขียน mail ไป
ไม่รู้ว่าเธอจะอ่านบ้างไหม
จะทำยังไงติดต่อยังไง
หัวใจที่ถูกตัดขาด


(ชาย) ถ้าเป็นกระดาษ ถ้าฉันทำมันขาด
ก็อาจเอากาวไปติดตรงนั้น
แต่เนี่ยมันใจคน ฉันค้นทั่วเซ็นทรัล
ก็ยังไม่เจอกาวใจ

(ชาย) กาวตราช้างก็เหนียวดี TOA ก็เหนียวจัง
(หญิง) แต่รักพังพังไม่อาจต่อได้
(ชาย) ความรักที่ฉันให้เธอ ความห่วงใยที่ให้ไป
(พร้อมกัน) มันเหนียวไม่พอจะต่อหัวใจ
(หญิง) ที่ฉันทำเพื่อเธอ (ทำเพื่อเธอ) ทุกทุกวัน
ไม่หวังถึงติดสนิทเป็นกาวใจ

(พร้อมกัน) แค่มันพอจะติด เยื่อใยบางบางไว้
(หญิง) เป็นแค่แป้งเปียกใจก็พอ

(ชาย) เน็ตก็มี
(หญิง) facebook ก็มี
(พร้อมกัน) แต่ก่อนยังเคยมี relationship

(ชาย) ตัดขาดกันไป
(หญิง) ตัดขาดกันไป
(ชาย) เธอ delete friend
(หญิง) เธอ delete friend
(พร้อมกัน) ความไม่เข้าใจ คือกรรไกรที่คมกริบ

(ชาย) กาวตราช้างก็เหนียวดี TOA ก็เหนียวจัง
(หญิง) แต่รักพังพังไม่อาจต่อได้
(ชาย) ความรักที่ฉันให้เธอ ความห่วงใยที่ให้ไป
(พร้อมกน) มันเหนียวไม่พอจะต่อหัวใจ
(หญิง) ที่ฉันทำเพื่อเธอ (ทำเพื่อเธอ) ทุกทุกวัน
ไม่หวังถึงติดสนิทเป็นกาวใจ

(พร้อมกัน) แค่มันพอจะติด เยื่อใยบางบางไว้
(หญิง) เป็นแค่แป้งเปียกใจก็พอ

(หญิง) แค่ให้ฉันยังพอติดต่อเธอได้
(พร้อมกัน) เป็นแค่แป้งเปียกใจก็พอขับเคลื่อนโดย Blogger.

สถิติ

ติดต่อเรา

ชื่อ

อีเมล *

ข้อความ *