8/05/2556

เนื้อเพลง Lucky - EXO

เนื้อเพลง Lucky - EXO 

같은 나라에 태어나서
กาทึน นาราเอ แทออนาซอ
같은 언어로 말을 해서
กาทึน ออนอโร มานึล แฮซอ
참 행운이야,
ชัม แฮงอุนอิยา
참 다행이야
ชัม ดาแฮงอิยา
세상에 당연한 건 없어
แซซังเอ ดังยอนฮัน กอน ออบซอ

괜찮은 옷을 입었던 날
แกวนชันนึน โอซึล อิบออซดอน นัล
그렇게 너를 만났던
คือรอคแค นอรึล มันนัซตอน
건 lucky
กอน lucky
나 착하게 살아서 그래
นา ชักฮาเก ซัลอาซอ คือแร

너의 이름을 부르고
นอเอ อีรือมึล บูรือโก
너의 손을 잡아도 되는 나
นอเอ โซนึล จาบาโด เตวนึน นา
부서지는 햇살은 나만 비추나
บูซอจีนึน แฮซซัลอึน นามัน บีชูนา
나 이렇게 행복해도 돼?
นา อีรอคแค แฮงบกแฮโด ตแว
나의 이름을 부르고
นาเอ อีรึมมึล บูรือโก
나의 어깨에 기대 오는 너
นาเอ ออแกเอ กีแด โอนึล นอ
저 하늘의 햇살은 너만 비추나
จอ ฮานึลเอ แฮซซัลอึน นอมัน บี ชูนา
너 그렇게 눈부셔도 돼?
นอ คือรอคเค นุนบูซยอโด ตแว

so lucky, my love
so lucky to have you
so lucky to be your love, i am. hmm

같은 색깔을 좋아하고
กาทึน แซกกัลอึล โจฮาฮาโก
같은 영화를
กาทึน ยองฮวารึล
좋아하는걸 lucky
โจฮาฮานึนกอล lucky
운명 같은 사랑인거야
อุนมยอง กาทึน ซารังอินกอยา

너의 이름을 부르고
นอเอ อิรึมอึล บูรือโก
너의 손을 잡아도 되는 나
นอเอ โซนึล จาบาโด ตเวนึน นา
부서지는 햇살은 나만 비추나
บูซอจีนึน แฮซซัลอึน นามัน บีชูนา
나 이렇게 행복해도 돼?
นา อีรอคเค แฮงบกแฮโด ตแว
나의 이름을 부르고
นาเอ อีรึมอึล บูรือโก
나의 어깨에 기대 오는 너
นาเอ ออแกเอ กีแด โอนึล นอ
저 하늘의 햇살은 너만 비추나
จอ ฮานึลเอ แฮซซัลอึน นอมัน บีชูนา
너 그렇게 눈부셔도 돼?
นอ คือรอคเค นึนบูซยอโด ตเว
so lucky, my love

사진 속의 환한 미소와
ซาจิน ซกเอ ฮวันฮัน มีโซวา
너와 나의 환상의 조화
นอวา นาเอ ฮวันซังเอ โจฮวา
I think I’m a lucky guy 너무 좋아
I think I’m a lucky guy นอมู โจฮา
우린 지금 꿈속의 동화
อูริน จีกึม กุมซกเอ ดงฮวา
Oh My God! 제일 듣기 좋은 pop-Pop
Oh My God! เจอิล ดึดกี จงอึน pop-Pop
그녀 목소린 날 녹여
คิอนยอ มกโซริน นัล นกยา
like ice cream
like ice cream
그 모습 마치 그림
คือ โมซึบ มาชิ คือริม

나의 처음이 너라서
นาเอ ชออึมมี นอราซอ
이 노래 주인공이 너라서
อี โนแร จูอินกงอี นอราซอ
나 이렇게 웃잖아 너만 보라구
นา อีรอคเค อุซจันนา นอมัน โบรากู
너 지금 나만 보고 있니?
นอ จีกึม นามัน โบโก  อิซนี
내게 꿈이 또 생겼어
แนเก กุมอี โต แซงกยอซซอ
더 멋진 남자가 되겠어
ดอ มอซจิน นัมจากา ตเวเกซซอ
날 보는 네 두 눈은 그 무엇보다
นัล โบนึน เน ดู นุนอึน คือ มูออซโบดา
날 다시 뛰게 만드니까
นัล ดาซิ ตวีเก มันดือนิกา
so lucky, my love
So lucky to have you
So lucky to be your love, I am. hmm~

Credit: หย๋อยฮุนแทม"SNW
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

สถิติ

ติดต่อเรา

ชื่อ

อีเมล *

ข้อความ *