8/15/2556

[คำแปล/เนื้อเพลง] No Love - MBLAQ


คำแปล/เนื้อเพลง  No Love - MBLAQ

오늘도 난 웃고 있는 가면을 쓰고
โอนึลโต นัน อุดโก อิดนึน คามยอนึล ซือโก
เป็นอีกวัน ที่เสแสร้งใส่หน้ากากแกล้งยิ้มแย้ม 
거리로 나가 아무렇지 않은 척해요
คอรีโร นากา อามูรอจี อานึน ชอเคโย
ออกไปเดินเตร็ดเตร่ตามถนนทำเป็นว่าไม่มีอะไรผิดปกติ
But I wanna run to you
แต่ผมก็ยังอยากวิ่งเล่นไปพร้อมกับคุณ 
느린 발걸음을 돌려 걸어가
นือรอน พัลกอรือมึล ทุลรยอ กอรอกา
ก้าวเดินด้วยความเชื่องช้า

심장은 멍이 들고 온몸이 부서져도
ชิมจางึน มองี ทึลโก อนโมมี พูซอจยอโด
ให้หัวใจและร่างกายที่บอบช้ำ ได้หยุดพัก 
난 니가 있는 곳으로 끝없이 사랑을 찾아가
นัน นีกา อิดนึน โกซือโร กึดออบจี ซารางึล ชาจากา
แต่สุดท้ายผมก็ต้องกลับไปเสาะหา รักที่ไม่มีวันสิ้นสุด
We can‘t see the love 사랑을 잃게 만든 독한 Virus
We can‘t see the love ซารางึล อิลเก มันทึน ตกฮัน Virus
รักที่ไม่สามารถจะมองเห็นได้ รักที่ขาดหาย ไวรัสที่ทำให้แข็งแกร่ง

내 눈이 멀어도 I can’t never (ever)
แน นูนี มอลออโด I can’t never (ever) 
แม้ว่าดวงตาของผมจะมืดมิด แต่ผมก็ไม่เคย (ไม่เคย)
never (ever) 흩어진 기억을 따라
never (ever) ฮือทอจิน คีออกึล ทารา
ไม่เคย (ไม่เคย) ทำให้ความทรงจำเหล่านั้นกระจัดกระจาย
I can‘t feel the love 어둠이 내린
I can‘t feel the love ออทูมี แนริน
ผมไม่สามารถรู้สึกถึงความรัก มันมืดมิดลง 
내 마음은 silent 내 끝을 잃어도
แน มาอือมึน silent แน กือทึล อีรอโด
หัวใจที่เงียบงันของผมคงจบสิ้นลงสักที
Waiting for my love I can find love
เฝ้ารอรักที่มีไว้เพื่อผม ผมจะเสาะหามัน 
내 맘을 찾아 my love
แน มามึล ชาจา my love
แสวงหาดวงใจของผม รักของผม

No Love No Money 빌딩 사이로 비치는 거리
No Love No Money บิลติง ซาอีโร บีชีนึน กอรี
ไร้ซึ่งรัก ก็ไร้ซึ่งเงิน ตึกที่อยู่ระหว่างทาง
서로 먹고 살기가 힘드니 뺏고 훔치는 싸움의 거리
ซอโร มอกโก ชัลกีกา ฮิมดือนี แบดโก ฮุมชีนึน ซาอูเม กอรี
ความอยู่รอดนั้นมันช่างยากนัก เหมือนอยู่บนเส้นทางของการต่อสู้
왜 이렇게 못되져가 넌 그렇게 못되서가
เว อีรอเค มดดแวซยอกา นอน คือรอเค มดดแวซยอกา
ทำไมผู้คนเหล่านั้น ช่างโหดร้าย
아님에도 불구하고 왜 이렇게 모두다가 못되져가
อานีเมโด พุลกูฮาโก เว อีรอเค โมดูทากา มดดวีจยอกา
แม้ว่าคุณจะไม่ได้เป็นเช่นนั้น แต่ทำไมใครต่อใครล้วนแต่เหี๊ยมโหด

심장은 멍이 들고 온몸이 부서져도
ชิมจางึน มองี ทึลโก อนโมมี พูซอจยอโด
ให้หัวใจและร่างกายที่บอบช้ำ ได้หยุดพัก 
난 니가 있는 곳으로 끝없이 사랑을 찾아가
นัน นีกา อิดนึน โกซือโร กึดออบจี ซารางึล ชาจากา
แต่สุดท้ายผมก็ต้องกลับไปเสาะหา รักที่ไม่มีวันสิ้นสุด
We can‘t see the love 사랑을 잃게 만든 독한 Virus
We can‘t see the love ซารางึล อิลเก มันทึน ตกฮัน Virus
รักที่ไม่สามารถจะมองเห็นได้ รักที่ขาดหาย ไวรัสที่ทำให้แข็งแกร่ง

내 눈이 멀어도 I can’t never (ever)
แน นูนี มอลออโด I can’t never (ever) 
แม้ว่าดวงตาของผมจะมืดมิด แต่ผมก็ไม่เคย (ไม่เคย)
never (ever) 흩어진 기억을 따라
never (ever) ฮือทอจิน คีออกึล ทารา
ไม่เคย (ไม่เคย) ทำให้ความทรงจำเหล่านั้นกระจัดกระจาย
I can‘t feel the love 어둠이 내린
I can‘t feel the love ออทูมี แนริน
ผมไม่สามารถรู้สึกถึงความรัก มันมืดมิดลง 
내 마음은 silent 내 끝을 잃어도
แน มาอือมึน silent แน กือทึล อีรอโด
หัวใจที่เงียบงันของผมคงจบสิ้นลงสักที
Waiting for my love I can find love
เฝ้ารอรักที่มีไว้เพื่อผม ผมจะเสาะหามัน 
내 맘을 찾아 my love
แน มามึล ชาจา my love
แสวงหาดวงใจของผม รักของผม

I got a find you my love Where you at Where you at Where you at
ผมเสาะแสวงหาคุณที่รักของผม คุณอยู่ที่ใด คุณอยู่ที่ไหน อยู่แห่งหนใด

눈물이 멈춘 곳으로 혼자인 널 다시 찾아 떠나가
นุนมูรี มอมชุล โกซือโร ฮนจาอิน นอล ทาจี ชาจา ตอนากา
ทางใดที่จะทำให้น้ำตาหยุดรินไหล ออกตามหาคุณเพียงเท่านั้น
We can‘t see the love 사랑을 잃게 만든 독한 virus
We can‘t see the love ซารางึล อิลเก มันทึน ตกฮัน virus
รักที่ไม่สามารถจะมองเห็นได้ รักที่ขาดหาย ไวรัสที่ทำให้แข็งแกร่ง
내 눈이 멀어도 I can’t never (ever)
แน นูนี มอลออโด I can’t never (ever)
แม้ว่าดวงตาของผมจะมืดมิด แต่ผมก็ไม่เคย (ไม่เคย)
never (ever) 흩어진 기억을 따라
never (ever) ฮือทอจิน คีออกึล ทารา
ไม่เคย (ไม่เคย) ทำให้ความทรงจำเหล่านั้นกระจัดกระจาย
I can‘t feel the love 어둠이 내린
I can‘t feel the love ออทูมี แนริน
ผมไม่สามารถรู้สึกถึงความรัก มันมืดมิดลง
내 마음은 silent 내 끝을 잃어도
แน มาอือมึน silent แน กือทึล อีรอโด
หัวใจที่เงียบงันของผมคงจบสิ้นลงสักที
Waiting for my love I can find love
เฝ้ารอรักที่มีไว้เพื่อผม ผมจะเสาะหามัน 
내 맘을 찾아 my love
แน มามึล ชาจา my love
แสวงหาดวงใจของผม รักของผม

คำร้องไทย-คำแปลไทย : Param, bad4205

ฟังเพลง  No Love - MBLAQ


ขับเคลื่อนโดย Blogger.

สถิติ

ติดต่อเรา

ชื่อ

อีเมล *

ข้อความ *