9/15/2556

[คำแปล/เนื้อเพลง] N.O - BTS

[คำแปล/เนื้อเพลง] N.O - BTS

좋은 집 좋은 차 그런 게 행복일 수 있을까?
โจอึน จิบ โจอึน ชา คือรอน เก แฮงบกอิล ซู อิซซึลกา?
มีบ้านดีๆ มีรถดีๆ สิ่งพวกนี้มันจะนำความสุขมางั้นหรือ? 
In Seoul to the SKY, 부모님은 정말 행복해질까?
In Seoul to the SKY บูโมนิมมึน จองมัล แฮงบกแฮจิลกา?
ถ้าสอบเข้า SKY ได้พ่อแม่จะปลื้มงั้นเหรอ
꿈 없어졌지 숨쉴 틈도 없이
กุม ออบซอจยอซจิ ซุมชวิล ทึมโด ออบชี
มีเวลาเพียงน้อยนิดให้กัวความฝันที่สูญหายไป
학교와 집 아니면 피씨방이 다인
ฮักกโยวา จิบ อานีมยอน พีซีบังอี ดาอิน
มันเป็นวัฏจักรระหว่างโรงเรียน บ้าน หรือร้านอินเตอร์เน็ต
쳇바퀴 같은 삶들을 살며 일등을 강요
เชซบาควี กัททึน ซัลดึลลึน ซัลมยอ อิลดึงงึล กังโย
ทุกๆคนมีชีวิตเพียงแค่ชีวิตเดียวเท่านั้น นักเรียนที่พยายามทำตัวเป็นที่หนึ่งนั้น
받는 학생은 꿈과 현실 사이의 이중간첩
บัทนึน ฮีกแซงงึล กุมกวา ฮยอนซิล ซาอีเอ อีจุงกันช็อป
มักจะอาศัยอยู่ในระหว่างความฝันและความเป็นจริง
우릴 공부하는 기계로 만든 건 누구?
อุริล กงบูฮานึน กึกเยโร มันดึน กอน นูกู?
ใครกันที่ทำให้เราต้องมาเป็นนักเรียนแบบเครื่องจักร?
일등이 아니면 낙오로 구분
อิลดึงงี อานีมยอน นักโกโร กูบุน
พวกเขาแบ่งชั้นเราให้ออกมาจากพวกที่หนึ่งทั้งหลาย
짓게 만든 건 틀에 가둔 건
จิซเก มันดึน กอน ทึลเร กาดุน กอน
พวกเขากักขังเราไว้ภายในกรอบ เหมือนกับผู้ใหญ่
어른이란 걸 쉽게 수긍
ออรึนอีรัน กอล ชวิบเก ซูกึง
ถึงแม้มันจะไม่มีทางเลือก แต่ก็ไม่มีใครยอมหรอก
할 수밖에 단순하게 생각해도 약육강식 아래
ฮัล ซูบักเก กันซุกฮาเก แซงกักแฮโด แรยักยุกกังซิก อาแร
ถึงแม้มันจะเป็นเรื่องปกติธรรมดา มันเป็นการอยู่รอดของผู้ที่แข็งแรงที่สุด
친한 친구도 밟고 올라서게
ชินฮัน ชินกูโด บัลโก อลราซอเก
คุณคิดว่าใครคือคนที่ทำให้เราต้องทำตามแบบแผนนี้
만든 게 누구라 생각해 what?
มันดึน เก นูกูรา แซงกักเค what?
แม้แต่เพื่อนสนิทก็ยังต้องปีนป่ายขึ้นไปหรือ? นี่มันอะไรกัน
어른들은 내게 말하지 힘든 건 지금뿐이라고
ออรึนดึลรึน แนเก มัลลาจี ฮิมดึน กอน ชีกึมปุนนีราโก
ผู้ใหญ่มักจะบอกว่าเป็นความลำบากแค่ช่วงหนึ่ง
조금 더 참으라고 나중에 하라고
โจกึม ดอ ชัมมือราโก นาจุงเอ ฮาราโก
มีความอดทนเพียงน้อยนิดมากที่จะทำให้สำเร็จ
Everybody say NO!
더는 나중이란 말로 안돼
ดอนึน นาจุงงีรัน มัลโล อันดแว
ต่อจากนี้ผมไม่ทำอะไรทั้งสิ้น 
더는 남의 꿈에 갇혀 살지 마
ดอนึน นัมเม กุมเม กัดทยอ ซัลจี มา
อย่ามากักขังผมให้อยู่ในความคิดของคนอื่นได้ไหม?
We roll (We roll) We roll (We roll) We roll
Everybody say NO!
정말 지금이 아니면 안돼
ชองมัล ชีกึมมี อานีมยอน อันดแว
มันอาจจะเกิดขึ้นในตอนนี้หรือไม่ก็ไม่มีเลย 
아직 아무것도 해본 게 없잖아
อาจิก อามูกอซโด แฮบน เก ออบจันนา
พวกเราจะไม่ทำอะไรทั้งนั้น
We roll (We roll) We roll (We roll) We roll
Everybody say NO!
좋은 집 좋은 차 그런 게 행복일 수 있을까?
โจอึน จิบ โจอึน ชา คือรอน เก แฮงบกอิล ซู อิซซึลกา?
มีบ้านดีๆ มีรถดีๆ สิ่งพวกนี้มันจะนำความสุขมางั้นหรือ? 
In Seoul to the SKY, 부모님은 정말 행복해질까?
In Seoul to the SKY บูโมนิมมึน จองมัล แฮงบกแฮจิลกา?ถ้าสอบเข้า SKY ได้พ่อแม่จะปลื้มงั้นเหรอ
놀고 먹고 싶어 교복 찢고 싶어
นลโก มอกโก ชิพพอ กโยบก จิชโก ชิพพอ
ผมน่ะอยากจะกิน อยากจะเที่ยว อยากจะฉีกชุดยูนิฟอร์มบ้าๆนี่จะตาย
Make money good money
벌써 삐딱한 시선
บอลซอ ปีตักฮัน ซีซอน
พวกเขาได้มองผมว่าเป็นคนทุจริตไปแล้ว
막연함뿐인 통장, 내 불행은 한도초과지
มักกยอนฮัมปูนนิน ทงจัง แน บุลแฮงงึน ฮันโดโชกวาจี
บัญชีธนาคารมีความคลุมเคลือ ความทุกข์ของผมก็คือข้อจำกัดในอดีต
공부하는 한숨 공장, 계속되는 돌려막기 어른들이 하는 고백
กงบูฮานึน ฮันซุม กงจัง กเยซกดเวนึน ดลรยอมักกี ออรึนดึลลี ฮานึน โกแบก
ความทุกข์ของผมก็คือข้อจำกัดในอดีต การเติบโตได้บอกเราว่าการที่เรามีมัน มันง่ายเกินไป
너넨 참 편한 거래
นอเนน ชัม พยอนฉัน กอแร
เขาได้บอกว่าพวกเขามีความสุขมากกว่าเรา
분에 넘치게 행복한 거래
บุนเน นอมชีเก แฮงบกฮัน กอแร
แล้วคุณคิดว่าคุณจะอธิบายความทุกข์ของผมว่าอย่างไรดี
그럼 이렇게도 불행한 나는 뭔데
คือรอม อีรอคเคโด บุลแฮงฮัน นานึน มวอนเด
แล้วคุณคิดว่าคุณจะอธิบายความทุกข์ของผมว่าอย่างไรดี
공부 외엔 대화주제가 없어
กงบู เวเอน แดฮวาจูเชกา ออบซอ
ไม่มีหัวข้อของการสนทนาที่เกียวข้องกับการศึกษานี้
밖엔 나 같은 애가 넘쳐 똑같은 꼭두 각시인생
บักเกน นา กัททึน แอกา นอมชยอ ต้กกัททึน กกดู กักชีอินแซง?
ในโลกภายนอก มีเด็กมากมายที่เป็นแบบผม ที่มีชีวิตอยู่เหมือนกับหุ่น
도대체 누가 책임져줘?
โดแดเช นูกา แชกกิมจยอจวอ?
แล้วใครจะออกมารับผิดชอบเรื่องแบบนี้กัน?
어른들은 내게 말하지 힘든 건 지금뿐이라고
ออรึนดึลรึน แนเก มัลฮาจี ฮิมดึน กอน ชีกึม ปุนนีราโก
ผู้ใหญ่มักจะบอกว่าเป็นความลำบากแค่ช่วงหนึ่ง
조금 더 참으라고 나중에 하라고
โจกึม ดอ ชัมมือราโก นาจุงเง ฮาราโก
มีความอดทนเพียงน้อยนิดมากที่จะทำให้สำเร็จ
Everybody say NO!
더는 나중이란 말로 안돼
ดอนึน นาจุงงีรัน มัลโล อันดแว
ต่อจากนี้ผมไม่ทำอะไรทั้งสิ้น 
더는 남의 꿈에 갇혀 살지 마
ดอนึน นัมเม กุมเม กัดทยอ ซัลจี มา
อย่ามากักขังผมให้อยู่ในความคิดของคนอื่นได้ไหม?
We roll (We roll) We roll (We roll) We roll
Everybody say NO!
정말 지금이 아니면 안돼
ชองมัล ชีกึมมี อานีมยอน อันดแว
มันอาจจะเกิดขึ้นในตอนนี้หรือไม่ก็ไม่มีเลย 
아직 아무것도 해본 게 없잖아
อาจิก อามูกอซโด แฮบน เก ออบจันนา
พวกเราจะไม่ทำอะไรทั้งนั้น
We roll (We roll) We roll (We roll) We roll
Everybody say NO!
Everybody say NO!
Everybody say NO!
Everybody say NO! 
Everybody say NO!
คำร้องไทย-คำแปลไทย : ThePPYNG, @BTS_TH
ฟังเพลง N.O - BTS

ขับเคลื่อนโดย Blogger.

สถิติ

ติดต่อเรา

ชื่อ

อีเมล *

ข้อความ *