9/28/2556

เนื้อเพลง Request - INFINITE

เนื้อเพลง Request - INFINITE

그가 고백해왔다고 축하해달라고
คือกา โคแบคเฮวัตตาโก ชุคฮาแฮทัลลาโก
첨 보는 행복한 미소
ชอม โบนึน เฮงบคฮัน มีโซ
힘들게 만났다면서 영원할거라고
ฮิม ดึลเก มันนัซทามยอนซอ ยองวอนฮัลกอราโก 
한껏 들떠 읊고 있어
ฮันกอซ ดึลทอ อึพโก อิซซอ
이런 너라도 남의 여자라도 아직 난 니가 좋니
อีรอน นอราโก นาเม ยอจาราโก อาจิก นัน นีกา โชนี
가질 수 없대도 영영 안된대도 괜찮아
คาจิล ซู ออบเดโด ยองยอง อันดเวนเดโด เควนชันนา
I'll be love I believe
*이기적인 욕심이 날 들러붙은 집착이 널
อีกีจอกิน ยกชิมมี นัล ดึลรอบูทึน จิบชากี นอล
빌어먹을 사랑을 외쳐 서럽게 서럽게 원한다
บิรอมอกึล ซารางงึล เวชยอ ซอรอบเก ซอรอบเก วอนฮันดา
널 보고 있어 늘 애타게
นอล โบโก อิซซอ นึล เอทาเก
넌 금지됐어 서럽게 서럽게 원한다
นอน คึมจีมเวซซอ ซอรอบเก ซอรอบเก วอนฮันดา
나도 남자라고 한 번 용기 냈었다면
นาโด นัมจาราโก ฮัน บอน ยงกี เนซอตตามยอน
우리는 달라졌을까
อูรีนึน ดัลราชยอซซึลกา
말 없이 곁을 지키면 알아줄 거라고
มัล ออบซอ คยอทึล จีคีมยอน อาราจุล คอราโก  
내가 어리석었나봐
เนกา ออรีซอคอซนาบวา
이런 나라도 미련한 나라도 심장은 뜨거운데
อีรอน นาราโด มีรยอนฮัน นาราโด ชิมจางึน ทือกออุนเด
말할 수 없대도 기횔 놓쳤대도 괜찮아
มัลฮัล ซู ออบเดโด คีฮเวล โนชยอซเดโด เควนชันนา
I'll be love I believe
*이기적인 욕심이 날 들러붙은 집착이 널
อีกีจอกิน ยกชิมมี นัล ดึลรอบูทึน จิบชากี นอล
빌어먹을 사랑을 외쳐 서럽게 서럽게 원한다
บิรอมอกึล ซารางงึล เวชยอ ซอรอบเก ซอรอบเก วอนฮันดา
널 보고 있어 늘 애타게
นอล โบโก อิซซอ นึล เอทาเก
넌 금지됐어 서럽게 서럽게 원한다
นอน คึมจีมเวซซอ ซอรอบเก ซอรอบเก วอนฮันดา
rap;널 이끄는 분위기 all my passion
นอล อีคือนึน บูนวีกี all my passion
벗어나기 힘들지 future oriented world,
บอซอนากี ฮิมดึลจี future oriented world
다 비슷해 보이지만 I am different
ทา บีซึซเฮ โบอีจีมัน I am different  
I am the innovation like a mirage        
I am the innovation like a mirage
내 맘이 멈추질 않아 이끄는대로 끌려가볼래
เน มามี มอมชูจิล อันนา อีคือนึนดาโร คึลรยอกาบุลเร
난 아닌데 안되는데
นัน อานีนเด อันดเวนึนเด
너만 아는 내 맘이 날 함께했던 시간이 널
นอมาน อานึน เน มามี นัล ฮัมเกแฮซดอน ซีกันนี นอล
죽일 놈의 사랑을 들춰 서럽게 서럽게 부른다
ชูกึล โนเม ซารางงึล ทึลชวอ ซอรอบเก ซอรอบเก บูรึนดา
*이기적인 욕심이 날~ (이런 내가 싫어)
อีกีจอคิน ยกชีมี นัล (อีรอน เนกา ชีรอ)
들러붙은 집착이 널~ (더럽게도 싫어)
ทึลรอบูทึน จิบชากี นอล (ทอรอบเกโด ชีรอ)
빌어먹을 사랑을 외쳐 (미치도록 너를)
บีรอมอคึล ซารางงึล เวชชยอ (มีชีโดรก นอรึล)
서럽게 서럽게 원한다
ซอรอบเก ซอรอบเก วอนฮันดา

เนื้อร้องไทย: khunhony

ฟังเพลง Request - INFINITE

ขับเคลื่อนโดย Blogger.

สถิติ

ติดต่อเรา

ชื่อ

อีเมล *

ข้อความ *