10/12/2556

เนื้อเพลง Day by Day - Myname

เนื้อเพลง Day by Day - Myname 

자, 운명이란 놈아 한번 해보자.
จา อนมยองีรัน โนมา ฮันบอน เฮโบจา
เฮ้ โชคชะตามาลองเป็นแบบนี้สิ
아무리 세더라도 나는 지지 않아.
อามูรี เซดอราโด นานึน ชีจี อานา
ไม่ว่านายจะแข็งแกร่งเพียงใด ฉันก็จะไม่มีวันแพ้
아무리 나를 때려도 난 울지 않아.
อามูรี นารึล เตรยอโด นา นุลจี อานา
ไม่ว่านายจะตีฉันเจ็บขนาดไหน ฉันก็จะไม่ร้องไห้
아무리 붙잡아도 난 멈추지 않아.
อามูรี บุทจามาโด นัน มอมชูจี อานา
ไมว่านายจะรั้งฉันไว้มากเท่าไหร่ ฉันก็จะไม่หยุด
그래 운명이란 놈아 한번 해보자.
กือเร อุนมยองีรัน โนมา ฮันบอน เฮโบจา
ใช่แล้ว โชคชะตามาลองเป็นแบบนี้สิ
아무리 힘들어도 난 지치지 않아.
อามูรี ฮิมดึลรอโด นัน จีชีจี อานา
ไม่ว่ามันจะยากลำบากสักเพียงไหน ฉันก็จะไม่ย่อท้อ
아무리 잡아 채도 넘어지지 않아.
อามูรี จาบา แชโด นอมอชีจี อานา
ไม่ว่านายจะจับฉันไว้นานเพียงไร ฉันก็จะไม่ล้มลง
너에게 만큼은 절대 지지 않아.
นอเยเก มันคือมึน จอลเด ชีจี อานา
ฉันจะไม่ยอมแพ้นายเด็ดขาด

(day by day. day by day)
아무리 아파도 my life goes on and on and on.
อามูรี อาพาโด my life goes on and on and on.
ไม่ว่ามันจะเจ็บปวดสักเพียงใด ชีวิตของผมก็ยังคงดำเนินต่อไป
(day by day. day by day)
# 그래 운명이란 놈아 한번 해보자.
จา อุนมยองีรัน โนมา ฮันบอน เฮโบจา
เฮ้ โชคชะตามาลองเป็นแบบนี้สิ #
또 다른 내일로 i'll go on and on and on.
โต ดารึน เนอิลโร i'll go on and on and on.
แล้วในวันถัดๆไป ผมก็จะมีชีวิตอยู่ต่อไปอีกเรื่อยๆ
# 너에게 만큼은 절대 지지 않아.
นอเยเก มันคือมึน จอลเด ชีจี อานา
ฉันจะไม่ยอมแพ้นายเด็ดขาด #

어제와 모든 게 똑같은 달라지지 않는
ออเจวา โมดึน เก ตกกัททึน ทัลราชีจี อันนึน
ทุกสิ่งต่างเป็นเหมือนดั่งวันก่อน ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปเลย
오늘 하루가 힘들지만
โอนึล ฮารูกา ฮิมดึลจีมัน
ทุกวันนี้ช่างเป็นวันที่เหนื่อยเสียเหลือเกิน
조금도 변할 수가 없는 그 마음 하나 때문에 난 괜찮아.
โชกึมโด บยอนฮัล ซูกา ออบนึน กือ มาอึม ฮานา เตมูเน นัน เควนชัลนา
ไม่มีสิ่งไหนเปลี่ยนผมได้ เพราะผมมีความรู้สึกที่ไม่ผันแปร ผมจึงไม่เป็นไร

oh. 작은 별이 어둠에서 더욱 빛나듯이
oh. จากึน บยอรี ออดูเมซอ ดออุก บิทนาดือชี
เหมือนกับดาวดวงเล็กๆที่ทอประกายอยู่ในความมืดมิด
힘이 들수록 내 마음은 커져만 갔지.
ฮีมี ดึลซูรก เน มาอึมมึน คอจยอมัน กัทจี
หัวใจของผมพองโต ราวกับมันเจอเรื่องลำบาก
난 망설임 없이 너 하나만 바라 볼게.
นัน มังซอริม ออบชี นอ ฮานามัน บารา บลเก
ผมจะไม่รั้งรอ และจะขอมองแค่คุณคนเดียวเท่านั้น
언제나 내게 필요한 건 너 하나면 되.
ออนเจนา เนเก พิลโยฮัน กอน นอ ฮานามยอน ดเว
ที่ผมต้องการมีเพียงคุณ แค่คุณก็พอแล้ว
괜찮아. 지금 아픔은 언젠가 지나가.
เควนชัลนา จีกึม อาพือมึน ออนเจนกา จีนากา
ไม่เป็นไรหรอก เดี๋ยวความเจ็บปวดก็คงจางหายไป
걱정마. 이젠 눈물을 닦아 내 손을 잡아.
คอกจองมา อีเจน นุนมูรึล ดักกา เน โซนึล จาบา
ไม่ต้องกังวล ตอนนี้เช็ดน้ำตาซะ แล้วจับมือของผมเอาไว้
절대로 난 절대로 너만은 놓지 않을테니까.
จอลเทโร นัน จอลเทโร นอมามึน นทจี อันนึลเทนีกา
ผมจะไม่มีทาง ไม่มีทางเด็ดขาดที่จะปล่อยมือคู่นี้

oh, day by day. 슬픈 밤이 지나면
oh, day by day. ซึลพึน มามี จีนามยอน
วันแล้ววันเล่า ที่ค่ำคืนอันแสนเศร้าได้ผ่านพ้นไป
너와 내가 기다린 아침이 올거야.
นอวา เนกา คีดารี นาชีมี อลกอยา
รุ่งอรุณที่คุณและผมรอคอยกำลังจะมาถึง
oh, day by day. 언젠가는 내일에 우린 닿을거야.
oh, day by day. ออนเจนกานึน เนอีเร อูริน ทาฮึลกอยา
ในทุกๆวันนั้น สักวันหนึ่งเราคงจะไปถึงวันพรุ่งนี้

(day by day. day by day)
아무리 아파도 my life goes on and on and on.
อามูรี อาพาโด my life goes on and on and on.
ไม่ว่ามันจะเจ็บปวดสักเพียงใด ชีวิตของผมก็ยังคงดำเนินต่อไป
(day by day. day by day)
# 그래 운명이란 놈아 한번 해보자.
จา อุนมยองีรัน โนมา ฮันบอน เฮโบจา
เฮ้ โชคชะตามาลองเป็นแบบนี้สิ #
또 다른 내일로 i'll go on and on and on.
โต ดารึน เนอิลโร i'll go on and on and on.
แล้วในวันถัดๆไป ผมก็จะมีชีวิตอยู่ต่อไปอีกเรื่อยๆ
# 너에게 만큼은 절대 지지 않아.
นอเยเก มันคือมึน จอลเด ชีจี อานา
ฉันจะไม่ยอมแพ้นายเด็ดขาด #

누구도 대신 할 수 없는 너라는 그 이름 하나에 난 행복해.
นูกูโด เดชิน ฮัล ซู ออบนึน นอรานึน กือ อีรึม ฮานาเย นัน เฮงบกเฮ
ไม่มีใครสามารถมาแทนที่ได้เลย แค่ได้ยินชื่อของคุณ ผมก็มีความสุขแล้ว
그래 너는 나의 이상, 내가 찾아낸 방향
กือเร นอนึน นาเย อีซัง เนกา ชาจาแนน บังฮยัง
ใช่แล้ว คุณน่ะคือสเป็คผมเลย เป็นแนวทางที่ผมเจอ
모든 고난을 이겨낼 수 있는 밝은 태양
โมดึน โกนานึล อีกยอเนล ซู อิทนึน บัลกึน แทยัง
เป็นดวงอาทิตย์ที่สว่างไสว ที่ทำให้ผมสามารถผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆไปได้
길고 기나긴 방황 그 때 찾은 희망
กิลโก กีนากิน บังฮวาง กือ เต ชาจึน ฮวีมัง
เป็นความหวังที่ผมตามหา หลังจากหลงทางมานาน
난 이미 행복해 누구보다도 세상 가장
นัน อีมี เฮงบกเฮ นูกูโบดาโด เซซัง กาจัง
ผมมีความสุขมาก มีความสุขยิ่งกว่าใครๆในโลกนี้
내 심장 속에 깊이 새겨 놓은 우리들의 약속 그 하나만으로 난 계속
เน ชิมจัง โซเก กีพี เซกยอ โนฮึน อูรีดึลเร ยักซก กือ ฮานามานือโร นัน กเยซก
สัญญาที่เรามีให้กัน ยังตรึงลึกอยู่ข้างในหัวใจของผม ผมจึงขอรักษาสัญญานั้น
갈거야 어렵고 험난한 길이라도
กัลกอยา ออรยอบโก ฮอมนันฮัน กีรีรอโด
แม้ว่ามันจะยากลำบากสักเพียงใดก็ตาม
눈물을 닦고 난 다시 또 내일로
นุนมูรึล ดักโก นัน ทาชี โต เนอิลโร
เช็ดน้ำตา แล้วผมจะกลับมาใหม่ในวันพรุ่งนี้

oh, day by day. 슬픈 밤이 지나면
oh, day by day. ซึลพึน มามี จีนามยอน
วันแล้ววันเล่า ที่ค่ำคืนอันแสนเศร้าได้ผ่านพ้นไป
너와 내가 기다린 아침이 올거야.
นอวา เนกา คีดารี นาชีมี อลกอยา
รุ่งอรุณที่คุณและผมรอคอยกำลังจะมาถึง
oh, day by day. 언젠가는 내일에 우린 닿을거야.
oh, day by day. ออนเจนกานึน เนอีเร อูริน ทาฮึลกอยา
ในทุกๆวันนั้น สักวันหนึ่งเราคงจะไปถึงวันพรุ่งนี้

끝이 없는 어둠속에서 가는 길을 잃어도 결국엔 찾아 낼거야
กึทชี ออบนึน ออดุมโซเกซอ กานึน กิลรึล รีรอโด คยอลกูเกน ชาจา แนลกอยา
แม้จะพ่ายแพ้อยู่ในความมืดที่ไม่รู้จบ ถึงกระนั้นผมก็จะไปตามหา
어떤 시련이 와도 (시련이 와도) 다시 눈물을 닦고 (눈물을 닦고)
ออตอน ชีรยอนี วาโด (ชีรยอนี วาโด) ทาชี นุนมูรึน ดักโก (นุนมูรึน ดักโก)
ไม่ว่าความทุกข์ทรมานแบบไหนก็ตามจะมาเยือน ผมจะเช็ดน้ำตาอีกครั้ง
너를 위해 절대 멈추지 않아
นอรึล วีเฮ จอลเด มอมชูจี อันนา
เพื่อคุณแล้ว ผมจะไม่มีวันหยุดมัน

(day by day. day by day)
아무리 아파도 my life goes on and on and on.
อามูรี อาพาโด my life goes on and on and on.
ไม่ว่ามันจะเจ็บปวดสักเพียงใด ชีวิตของผมก็ยังคงดำเนินต่อไป
(day by day. day by day)
# 그래 운명이란 놈아 한번 해보자.
จา อุนมยองีรัน โนมา ฮันบอน เฮโบจา
เฮ้ โชคชะตามาลองเป็นแบบนี้สิ #
또 다른 내일로 i'll go on and on and on.
โต ดารึน เนอิลโร i'll go on and on and on.
แล้วในวันถัดๆไป ผมก็จะมีชีวิตอยู่ต่อไปอีกเรื่อยๆ
# 너에게 만큼은 절대 지지 않아.
นอเยเก มันคือมึน จอลเด ชีจี อานา
ฉันจะไม่ยอมแพ้นายเด็ดขาด

คำร้องไทย-คำแปลไทย : @ tiibonez

ฟังเพลง Day by Day - Myname 

ขับเคลื่อนโดย Blogger.

สถิติ

ติดต่อเรา

ชื่อ

อีเมล *

ข้อความ *