10/20/2556

เนื้อเพลง I Want To Go Back - Kim Bo Kyung (Secret OST)

เนื้อเพลง I Want To Go Back - Kim Bo Kyung (Secret OST) 

사랑은 이렇게 점점 멀어진다
ซารังงึน อีรอเก จอมจอม มอรอจินดา
รักก็เปรียบเสมือนระยะทางที่แสนยาวไกล
계절은 이렇게 점점 변해간다
เกยจอรึน อีรอเก จอมจอม พยอแนกันดา
ฤดูกาลก็กำลังเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆ 
어느새 우린 달라져있다.
ออนือแซ อูริน ทัลราจยออิดดา
เมื่อถึงจุดๆนั้น เราสองก็ต้องเปลี่ยนแปลงไป

추억은 오늘도 점점 밀려온다
ชูออกึน โอนึลโด จอมจอม อิลรยออนดา
ความทรงจำต่างๆได้ชะล้างฉันมากขึ้นเรื่อยๆอีกครั้งในวันนี้
시린 상처가 되어 밀려온다
ซีริน ซังชอกา ดวิออ มิลรยออนดา
มันชะล้างจนเกิดรอยแผลที่เยือกเย็น
변해버린 네 모습에 
พยอแนบิริน เน โมซือเบ 
เพราะเธอนั้นเปลี่ยนไป
내 기억조차 너란 걸 지우려 애쓰나 보다
แน กีออกโจชา นอรัน กอล ชีอูรยอ แอซือนา โพดา
จนความทรงจำของฉันพยายามที่จะลบเลือนเธอออกไป

우린 서로 사랑을 했고
อูริน ซอโร ซารังงึล แฮดโก
เราเคยรักซึ่งกันและกัน
우린 서로 눈물 흘렸고
อูริน ซอโร นุนมุล ฮุลรยอดโก
เราเคยหลั่งน้ำตาด้วยกัน
같은 하늘 아래 사는 게 
กาทึน ฮานึล อาแร ซานึน เก
อยู่ภายใต้ฟ้าครามนี้
내겐 행복이었다
แนเกน แฮงโบกีออดดา
ฉันได้รับความสุขมามากมาย

너는 내겐 하늘과 같고
นอนึน แนเกน ฮานึลกวา กัดโก
เธอเปรียบเสมือนท้องฟ้า
그 안에서 사랑만 했던 그때로
คือ อาเนซอ ซารังมัน แฮดดอน คือแตโร
วันเวลาเหล่านั้นที่เราเคยรักกันในพื้นที่แห่งความทรงจำนั้น 
사랑만 했던 그때로 가고 싶다
ซารังมัน แฮดดอน คือแตโร คาโก ซิบดา
ฉันอยากให้เธอกลับมายังวันเหล่านั้น วันที่มีเพียงแค่ความรักของเราสอง

추억은 오늘도 점점 밀려온다
ชูออกึน โอนึลโด จอมจอม มิลรยออนดา
ความทรงจำต่างๆได้ชะล้างฉันมากขึ้นเรื่อยๆอีกครั้งในวันนี้
시린 상처가 되어 밀려온다
ซีริน ซังชอกา ดเวออ มิลรยออนดา
มันชะล้างจนเกิดรอยแผลที่เยือกเย็น
변해버린 네 모습에 내 기억조차 
พยอแนบิริน เน โมซือเบ แน กีออกโจชา
เพราะเธอเปลี่ยนไป
너란 걸 지우려 애쓰나 보다
นอรัน กอล ชีอูรยอ แอซือนา โพดา
แม้แต่ความทรงจำของฉันยังอยากจะลบคุณออกไป

우린 서로 사랑을 했고
อูริน ซอโร ซารังงึล แฮดโก
เราเคยรักซึ่งกันและกัน
우린 서로 눈물 흘렸고
อูริน ซอโร นุนมุล ฮุลรยอดโก
เราเคยหลั่งน้ำตาด้วยกัน
같은 하늘 아래 사는 게 
กาทึน ฮานึล อาแร ซานึน เก
อยู่ภายใต้ฟ้าครามนี้
내겐 행복이었다
แนเกน แฮงโบกีออดดา
ฉันได้รับความสุขมามากมาย

너는 내겐 하늘과 같고
นอนึน แนเกน ฮานึลกวา กัดโก
เธอเปรียบเสมือนท้องฟ้า
그 안에서 사랑만 했던 그때로
คือ อาเนซอ ซารังมัน แฮดดอน คือแตโร
วันเวลาเหล่านั้นที่เราเคยรักกันในพื้นที่แห่งความทรงจำนั้น 
사랑만 했던 그때로 가고 싶다
ซารังมัน แฮดดอน คือแตโร คาโก ซิบดา
ฉันอยากให้เธอกลับมายังวันเหล่านั้น วันที่มีเพียงแค่ความรักของเราสอง

우린 서로 사랑을 했고
อูริน ซอโร ซารังงึล แฮดโก
เราเคยรักซึ่งกันและกัน
우린 서로 눈물 흘렸고
อูริน ซอโร นุนมุล ฮุลรยอดโก
เราเคยหลั่งน้ำตาด้วยกัน
같은 하늘 아래 사는 게 
กาทึน ฮานึล อาแร ซานึน เก
อยู่ภายใต้ฟ้าครามนี้
내겐 행복이었다
แนเกน แฮงโบกีออดดา
ฉันได้รับความสุขมามากมาย

너는 내겐 하늘과 같고
นอนึน แนเกน ฮานึลกวา กัดโก
เธอเปรียบเสมือนท้องฟ้า
그 안에서 사랑만 했던 그때로
คือ อาเนซอ ซารังมัน แฮดดอน คือแตโร
วันเวลาเหล่านั้นที่เราเคยรักกันในพื้นที่แห่งความทรงจำนั้น 
사랑만 했던 그때로 가고 싶다
ซารังมัน แฮดดอน คือแตโร คาโก ซิบดา
ฉันอยากให้เธอกลับมายังวันเหล่านั้น วันที่มีเพียงแค่ความรักของเราสอง

사랑만 했던 그때로 가고 싶다
ซารังมัน แฮดดอน คือแตโร คาโก ซิบดา
ฉันอยากให้เธอกลับมายังวันเหล่านั้น วันที่มีเพียงแค่ความรักของเราสอง

คำร้องไทย-คำแปลไทย : ThePPYNG

ฟังเพลง I Want To Go Back - Kim Bo Kyung (Secret OST) 

ขับเคลื่อนโดย Blogger.

สถิติ

ติดต่อเรา

ชื่อ

อีเมล *

ข้อความ *