10/02/2556

เนื้อเพลง คนจนผู้ยิ่งใหญ่ – The Richman Toy


เนื้อเพลง คนจนผู้ยิ่งใหญ่ – The Richman Toy

*  ถึงยากจนไม่มองคนเหยียดๆ
ไม่รังแกรังเกียจ   คิดเบียดเบียนใจใคร
มีจนวัดใจคนไม่ได้
จนแต่รวยนํ้าใจผู้ยิ่งใหญ่แห่งความจน

ทรัพย์สินไม่สะสม
อยู่ในสังคมด้วยความสุขขี
ปริญญาฉันไม่เคยมี
ความรู้พอดีพออ่านออกเขียนได้

ไปทํางานรับจ้างก็ทําจริง
ฉันทําทุกสิ่งยกเว้นประจบเจ้านาย
วัดคนเขาวัดกันที่นํ้าลาย
ลาก่อนเจ้านายฉันไม่ใช่ควายจนตรอก

**  ไม่เคยใฝ่ฝันเป็นโตเป็นใหญ่
ไม่มีปัจจัยทั้งสี่ประการ
แค่สัตว์เลื้อยคลานสองข้างถนน
เนื้อตัวยากจนแต่นํ้าใจยิ่งใหญ่

***  คนจน   (จนแต่รวยนํ้าใจ)
ใครจะว่ายากจน   (คนจนผู้ยิ่งใหญ่)
(คนจน)   จนแต่รวยนํ้าใจ
(ใครจะว่ายากจน)   คนจนผู้ยิ่งใหญ่

 มีชีวิตย่อมมีความลําบาก
อดๆ   อยากๆ   ดังยาชูกําลัง
คามหวังแม้ว่ายังริบหรี่
เพราะสังคมวันนี้มันหางานการยาก

ยํ่าไปสมัครไปไม่เลือกหน้า
ค่าจ้างราคาไม่สํามะคัญ
ลุยควันลุยท่อไอเสีย
มีแต่ความอ่อนเพลีย   ยังดีกว่าเสียขากัน

(ซํ้า **)

ปัจจัยคือเครื่องบาดใจ
ศาสดาสอนไว้ในพระไตรปิฏก
ความจริงที่คู่ควรหยิบยก
ชําระความสกปรกในสังคมเมืองไทย

จิตใจแห่งความเป็นพุทธ
ใสบริสุทธิ์นั้นคือจุดหมาย
รวยล้นกระทําตนเหลวไหล
ไม่ใช่ผู้ยิ่งใหญ่เป็นแต่ผู้ยิ่งเลว

ขับเคลื่อนโดย Blogger.

สถิติ

ติดต่อเรา

ชื่อ

อีเมล *

ข้อความ *