10/11/2556

เนื้อเพลง SHINee - Everybody (+Fanchant)

เนื้อเพลง SHINee - Everybody (+Fanchant)

(Wow!)
[ทุกคน] Everybody Wake up [คิมคิบอม] (Wake up) แฮกา ตึนดา [ชเวมินโฮ คิมจงฮยอน]
Everybody [1, 2 อีจินกิ] แฮกา ตึนดา [อีแทมิน ชายนี่]
[ทุกคน] Everybody [ชายนี่ ชายนี่] Every-Everybody [ชายนี่ ชายนี่]
Everybody Everybody Every-Everybody จัมดึล อิ พัมมึล แกวอ

[แทมิน] นึล ออรึนซือรอน กามยอน ดวิเอ การยอจยอ อิดนืน โซนยออี นุนบิชกวา กัททึน พันจักกิม นุนบูชยอ
[จงฮยอน] ฮัน บอนจึม ชอล อ็อบชิ กุลโก ชิพพอซซึล กอล เน กาซึม อันเน ซานึน นอรึล ดัลมึน คือ แอชอรอม

[มินโฮ] อี บัมมี ทึมแซรึล พาโกดึล ซุนกัน ชอม โดนึน รีดึมมี นอล ชาจา กัน ชินกัน
[คีย์] นัน มาชิ พิริ บูนึน ซาเนชอรอม นอน มาชิ กุมมึล กูนึล อาอิชอรอม
[อนยู] จา โมดู ฮัมเก นารึล ตารา พัลรึล มัจชวอ [ 1, 2, 3, Oh! ]

[ทุกคน] Everybody Everybody Every-Everybody เน มามึล ฮึลดึลรอ
Everybody [ชายนี่ ชายนี่] Every-Everybody [ชายนี่ ชายนี่]
Everybody Everybody Every-Everybody
[แทมิน/ทุกคน] จัมดึล อิ พัมมึล แกวอ

[อนยู] จิลซอจองยอน ฮัล อิยูนึน อ๊อบซอ กัมชุล ซู อ๊อบนึน ฮึงนุนเน ฮิพารัมมึล บุลรยอ
[คีย์] กอริรึล กาดึก เชอุน จอมาดาอิ บิช เกซก กิออจยอ ออดิกาจิ กัลจิ นาโด มลรา

[มินโฮ] ชเวมยอนเน กอลริน ดึช ชอุมจิกกิล คือแด คังรยอลรัน เมโลดี นอล บุลรอ เนล คือแด
[แทมิน] นัน มาชิ พิริ บูนึน ซาเนชอรอม นอน มาชิ จายูโรอุน อาอิชอรอม
[จงฮยอน] นอน นูกูโบดา ฮวารยอฮาเก อารึมดาวอ [ 1, 2, 3, Oh! ]

[ทุกคน] Everybody Everybody Every-Everybody เน มามึล ฮึลดึลรอ
Everybody [ชายนี่ ชายนี่] Every-Everybody [ชายนี่ ชายนี่]
Everybody Everybody Every-Everybody
[อนยู/ทุกคน] จัมดึล อิ พัมมึล แกวอ

[จงฮยอน] Yeah
[ทุกคน] Everybody Wake up (Wake up) แฮกา ตึนดา No one (No one)
Everybody Wake up (Wake up) แฮกา ตึนดา No one (No one)
Everybody Wake up (Wake up) แฮกา ตึนดา No one (No one)
[จงฮยอน] อาชิมมิ วา ดาชิ ออรึนเน จิชิน กามยอนนึล ซอ
[แทม/อน/จง] อุริมันเน บิมิลซือรออุน บัมมึล กันชิกกัน แช (Everybody Everybody)
[แทมิน] จัมดึล อิ พัมมึล แกวอ

[All] Everybody Everybody Every-Everybody เน มามึล ฮึลดึลรอ ([อน/จง] Wo Wo Wo)
Everybody Everybody ([คีย์] Everybody) Every-Everybody
[จงฮยอน/ทุกคน] จัมดึล อิ พัมมึล แกวอ

[ทุกคน] Everybody [ชายนี่ ชายนี่] Every-Everybody [ชายนี่ ชายนี่]
Everybody Everybody ([อนยู] Everybody) Every-Everybody จัมดึล อิ พัมมึล แกวอ

[อีจินกิ คิมจงฮยอน คิมคิบอม ชเวมินโฮ อีแทมิน ชายนี่ Everybody]

[All] Everybody Wake up (Wake up) แฮกา ตึนดา
Everybody Wake up (Wake up)

Thai Lyric by. Shawol Thailand
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

สถิติ

ติดต่อเรา

ชื่อ

อีเมล *

ข้อความ *