11/14/2556

เนื้อเพลง Bite My Lower Lip - Esna (The Heirs OST)

เนื้อเพลง Bite My Lower Lip - Esna (The Heirs OST)

อา เลซ อิบ ซุล มล เล มุล โก นุน ชี กือ ซี กัม ชี

เน มม อึล เช วอ โอ นึน ซอล เลม อึล กัม ชวอ

เวน ชี ชา กุ กัน ชี ลอ วอ นอล เซง กัก ฮา มยอน

ฮน ชา มัล อึล กอน เน เก เดว

Give me a perfect day Oh I’ll stay, by your side

นัน บอล ซอ เน มัม บัน อึล ดึล กิน กอล

** กี เต เฮ โด ชก อึน นัล อี อล กอ ยา

ชก อึน อิล มัน ชัน ตึก ดา กา อล กอ ยา

ฮิม ดึน นา ลึล ชี กยอ บา ลา บวา ชุล ฮัน ซา ลัม

นอ อิน กอช กัท อึน กี บุน ตือ นึน กอล

I wanna make you mine forever

กึน ออ ชิล ดึช อี ออ ชี นึน เฮ มัล อึน อุช อึม

นุน ตอ โบ มยอน เน กอซ อิน กอล

Give me a perfect day. Oh I’ll stay, by your side

นัน บอล ซอ เน มัม บัน อึล ดึล กิน กอล

**
I wanna make you mine

บุน มยอง ชก อึน ซา ลัม มัน นัน กอล กอ ยา

มอซ ชิน อิล มัน ชัน ตึก เซง กยอ ชุล กอ ยา

ซา ราง ฮา นา โล โด ชุง บุน ฮัล กอซ กัท อึน กอล

Nothing’s better, better than I love

กี เต เฮ โด ชก อึล ซา ราง อิล กอ ยา

ชก อึน อิล มัน ชัน ตึก ดา กา อล กอ ยา

ฮิม ดึน นา ลึล ชี กยอ บา ลา บวา ชุล ฮัน ซา ลัม

นอ อิน กอช กัท อึน กี บุน ตือ นึน กอล

I wanna make you mine

เนื้อร้องไทย: NOOHIN

ฟังเพลง Bite My Lower Lip - Esna (The Heirs OST)

ขับเคลื่อนโดย Blogger.

สถิติ

ติดต่อเรา

ชื่อ

อีเมล *

ข้อความ *