12/26/2556

เนื้อเพลง CNBLUE & JUNIEL – Love falls

เนื้อเพลง CNBLUE & JUNIEL – Love falls

กยอ อุล ฮยัง อี กอ ลี เอ พอ ชี มยอน เซ ฮา ยัน นุน อี เน ลี โก
นา โดม ลือ เก กือ เตล ฮยัง ฮัน เน บัล กอล อึม
ตือ ลา มี ชก ชู อิน กง ชอ ลอม เซ ฮา ยัน นุน กช กิล เอ ซอ
ดู ชน กก ชับ โก ดุล อี ฮัม เก กอด โก ชิบ พอ

** ออ ตอก เค ฮา มยอน กือ เต อุช ซอ ชุล กา
(I think I love you, maybe is it real)
ออ ตอก เค ฮา มยอน เน มัม บัด อา ชุล กา (Is it love?)

นุน อี วา ซา ราง อี วา ฮา ยัง เก เน ลยอ วา
ซู มัน อึน เน อึน บิช โบ ดา

บิช นา ดอน กือ เตล มัน นา เก เดวน กอ โชว baby
ฮัง ซัง เน กา กุม กุ ดอน ซา ราง

นึล กือ ลยอ วัซ ดอน ซา ราง บา โล กือ เต โชว Oh

ตือ ลา มา ชก ชู อิน กง ชอ ลอม
อู ลี ดา ชี มัน นัน กอ ลี
กา ซึม ชอล เล เก ดา กา โอ นึน กือ เต โม ซึบ

**

นอ มู โด ตา ดึช ฮัน กยอ อุล อี โชว กือ เต วา
นึล เฮง บก ฮา เก เฮ ชุล เก อี กยอ อุล อี ชา นา โด

นุน อี วา ซา ราง อี วา ฮา ยัง เก เน ลยอ วา
คือ ลี ซือ มา ซือ ซอน มุล ชอ ลอม
บา ลา ดอน กือ เตล มัน นา เก เดวน กอ โชว baby
ฮัง ชัง เน กา กุม กุ ดอน ซา ราง
นึล กือ ลยอ วัซ ดอน ซา ราง บา โล กือ เต โชว oh oh

คำร้องไทย: NOOHIN

ฟังเพลง CNBLUE & JUNIEL – Love falls

ขับเคลื่อนโดย Blogger.

สถิติ

ติดต่อเรา

ชื่อ

อีเมล *

ข้อความ *