12/01/2556

เนื้อเพลง Count Down - อนุบาล

เนื้อเพลง Count Down - อนุบาล

ยื้อมานาน รักของเรา เฝ้าแต่เก็บ อยู่เพียงในหัวใจ
ซื้อเวลา ไว้รอวัน ให้เราต่าง เอ่ยคำพูดนั้นมา
เมื่อมองตากันแล้ว มันชินและชา เมื่อความเสน่หามันจางหาย

(*) ก็ได้แต่ count down ทุกวินาที
เวลาที่มีเหลือน้อย ทุกทีแล้ว รักมันเดินย้อนไป
ลดลงจากหัวใจ ไม่นานก็คงจะถึงวันต้องลา

(**) เมื่อไหร่ที่เข็มยาวชนเข็มวินาที ก็คงจะมีเหลือเพียงแค่ความหลัง
สองเราต่างเข้าใจ รักที่เหือดหายไป
จะคอยประคองหรือฝืนเดินต่อไป เป็นไปไม่ได้เลย
(จะคอยประคองหรือฝืนเดินต่อไป มันคงไม่ไหว)
(จะคอยประคองหรือฝืนคงไม่ไหว)

ยื้อยังไง ก็ต้องจบ เมื่อเราหมด หมดคำจะพูดกัน
แม้ไม่มี ใครคนใหม่ แต่...เหมือนข้างใน อยากหยุดความสัมพันธ์
เมื่อจับมือกันแล้ว มันไม่เกิดอะไร สัมผัสที่เคยหวาน เจือจางลงไป

ซ้ำ (*,**,*,**)

ผู้คนฉลอง count down ทุกๆ ปี
แต่กับเราคืนนี้ เป็นคืนสุดท้าย พรุ่งนี้มาเมื่อไร
สองเราคงหายไป เอ่ยคำอำลาให้ รัก ครั้งสุดท้าย ขอให้เธอโชคดี

ฟังเพลง Count Down - อนุบาล

ขับเคลื่อนโดย Blogger.

สถิติ

ติดต่อเรา

ชื่อ

อีเมล *

ข้อความ *