12/13/2556

เนื้อเพลง Flower - Junhyung (BEAST)

เนื้อเพลง Flower - Junhyung (BEAST)

Alright, Alright

저기 활짝 피어있는 꽃 가까이 가서 살짝
I’m a butterfly จอกี ฮวัลจัค พีอออิซนึน กอค กัคไค กาซอ ซัลจัค

향기를 맡마 Um... So nice, such a beautiful, oh god
ยางกีรึน มัททา Um... So nice, such a beautiful, oh god

Chocolate, Lollipop, 은은하게 퍼지는 달콤함
Chocolate, Lollipop, มึนมึนฮากี พอจีนึน มัลกยอมฮัม

순간 느껴지는 불안감 언제 사라질지 모른다는 초조합
ซุนกัน นึคคยอจีนึน บึลอันกัม ออนจี ซาลาจิลจี มอลอึนดานึน จอโจฮับ

눈치라도 챈 듯이 날 감싸 안아주는 네 품은 Heaven
มุนชีราโด เชน ดิซอิ นัล กัมซา อันอาจูนึน นี พุมอึน Heaven

어느새 살며시 내 볼을 븕게 물들인 건 네 입술
ออนอูเซ ซัลมยอซี เน บอลอึน บึลกี มุลดึลอิน กอน นี ซึล

시간이 지나가도 넌 여전히 향기로울까 Baby
ซีกันอิ จีนากาโด นึน ยอจึนฮี ยางกีโลอึลกา Baby

오늘이 지나가도 넌 여전히 여기 있을까 Baby
โอนึลอิ จีนากาโด นึน ยอจึนฮี ยอกี อิซอึลกา Baby

Oh Flower, you're so sweet, sweet, sweet, sweet
Oh Flower, you're so deep, deep, deep, deep

시간이 흘러도 짙게 밴 향기가 남아 Baby Oh Oh I'm addicted
ชีกันอิ ฮึลโลโด จิทกี บีน ยางกีกา นัมอา Baby Oh Oh I'm addicted

Flowers are gone, but I still (Still love you baby, I love you baby)
Flowers are gone, but you’re in me (you’re in me baby, you’re in my heart baby)
Flowers are gone, but I still (Still love you baby, I love you baby)
Flowers are gone, but you’re in me
Flowers are gone, but you’re in me

너는 갔고 향기만 남아 나를 두고 그대 어디 가나
นอนึน กัซโก ยางกีมัน นัมอา นัลอึล ดูโก กือเด โอดี กานา

날 흔들고 맘을 들고 떠나가면 나는 어떡하나
นัล ฮึนดึลโก มัมอึน ดึลโก ตอนากัมยอน นานึน ออตอคฮานา

All of me 한순간에 내 모든 걸 훔쳐서 가버린
All of me ฮันซุนกันอี เน โมดึน กึน ฮัมชยอซอ กาบอลอิน

You drive me crazy, I feel so hazy

이젠 Say Goodbye 날 감싸 안아주던 네 품 Heaven
อีเจน Say Goodbye นัล กัมซา อันอาจูดึน นี พุม Heaven

이젠 Say Goodbye 내 볼을 붉게 물들이던 손길도
อีเจน Say Goodbye เน บอลอึล บึลกี นัลดึลอีดึน ซอนกิลโด

안녕이란 말조차 없이 떠나간 너지만 Baby
อันยองอีรัน มัลโจชา ออบชี ตอนากัน นอจีมัน Baby

진심으로 빌어줄게 어디서든 꼭 행복하길 Baby
จินชิมอูโร บิลออจุลกี ออดิซอดึน กอค เฮงบอคฮากิล Baby

Oh Flower, you're so sweet, sweet, sweet, sweet
Oh Flower, you're so deep, deep, deep, deep

시간이 흘러도 짙게 밴 향기가 남아 Baby Oh Oh I'm addicted
ชีกันอิ ฮึลโลโด จิทกี บีน ยางกีกา นัมอา Baby Oh Oh I'm addicted

Flowers are gone, but I still (Still love you baby, I love you baby)
Flowers are gone, but you’re in me (you’re in me baby, you’re in my heart baby)
Flowers are gone, but I still (Still love you baby, I love you baby)
Flowers are gone, but you’re in me
Flowers are gone, but you’re in me

이젠 네 향기도 희미해져 가 이젠 네 온기도 차가워져 가
อีเจน นี ยางกีโด ฮีมีเฮจยอ กา อีเจน นี ออนกีโด ชากาโวจยอ กา

Baby 마지막으로 한 번만 단 한 번만 너의 품에 안길 순 없나
Baby มาจีมัคอูโร ฮัน บอนมัน ดัน ฮัน บอนมัน นออิ พุมอี อันกิล ซุน ออบนา

이렇게 꽃은 지고 나도 따라서 지고
อีลอกี กอชอึน จีโก นาโด ทาลาซอ จีโก

이젠 네 향기도 희미해져 가 (Still love you baby, I love you baby)
อีเจน นี ยางกีโด ฮีมิเฮจยอ กา (Still love you baby, I love you baby)

이젠 네 온기도 차가워져 가 (you're in me baby, you’re in my heart baby)
อีเจน นี ออนกีโด ชากาโวจยอ กา (you're in me baby, you’re in my heart baby)

Baby 마지막으로 한 번만 단 한 번만 너의 품에 안길 순 없나
Baby มาจีมัคอูโร ฮัน บอนมัน ดัน ฮัน บอนมัน นออิ พุมอี อันกิล ซุน ออบนา (Still love you baby, I love you baby)

이렇게 꽃은 지고 나도 따라서 지고
อีลอกี กอชอึน จีโก นาโด ทาลาซอ จีโก (you're in me baby, you’re in my heart baby)

Oh Flower

เนื้อเพลงเกาหลี : hyunseunghips
คำร้องไทย : nuch itzmen

เนื้อเพลง Flower - Junhyung (BEAST)

ขับเคลื่อนโดย Blogger.

สถิติ

ติดต่อเรา

ชื่อ

อีเมล *

ข้อความ *