3/04/2557

เนื้อเพลง TVXQ - SPELLBOUND

เนื้อเพลง + คำแปล TVXQ - SPELLBOUND

수리수리마수리 수수리 사바 X5
ซูริซูริมาซูริ ซูซูริ ซาบา X5

그 땐 어렸지, 아주 솔직히 진지하지 못했지.
กึทเทน ออรยอทจี อาจู ซอลจิกกี จินจีฮาจี มทเททจี
ตอนที่ผมยังเป็นเด็ก ผมไม่เคยจริงจังกับอะไร
그 땐 누구라도 상관없단 말이지 모두 쉬워 보였어.
กึทเทน นูกูราโด ซังกวันออบดัน มารีจี โมดู ชวีวอโบยอทซอ
ไม่ว่าจะเป็นใครก็ดูง่ายๆ ไปหมด ไม่ว่าจะเป็นใครก็ดูง่ายๆ ไปหมด
I was silly. To you, baby.
내가 너무 경솔했던 것도 알아.
เนกา นอมู กยอกซอลเฮทดอน กอทโด อารา
ผมรู้ว่าแต่ก่อนตัวเองทำอะไรไม่สนหัวคนอื่นเลย
수리수리마수리 수수리 사바
ซูริซูริมาซูริ ซูซูริ ซาบา

그깟 사랑쯤이야 내가 원하면 언제든 가질 수 있어.
กึกกัท ซารังจึมมียา เนกา วอนฮามยอน อนเจดึน กัทจิล ซู อิทซอ
ความรักงั้นเหรอ? ผมอยากมีเมื่อไหร่ก็มี
그런 착각 속에 깊이 빠져있던 나를 구했지.
กือรอน ชักกัก โซเก กีพี ปาจยออิทดอน นารึล กูเฮทจี
คุณเคยช่วยผมจากภาพมโนที่สร้างขึ้น
At that time I, I was so young
마법처럼 네게 이끌렸던 걸까? 그럴까?
มาบอบชอรอม เนเก อิกกึลรยอทดอน กอลกา กือรอลกา
นี่ผมต้องมนต์คุณใช่ไหม?

* 너와 함께 걷던 길 너와 처음 나눴던 Kiss
นอวา ฮัมเก กอทดอน กิล นอวา ชออึม นันวอทดอน Kiss
ถนนที่เราเคยเดินด้วยกัน จูบแรกของเรา
단 한 번의 떨림이 내 심장을 뚫어 박혀버렸어.
ดัน ฮัน บอนนึล ทอลรีมี เน ชิมจังอึล ทูรอ บักกยอบอรยอทซอ
เหล่าผีเสื้อที่ติดอยู่ในใจดวงนี้
I got you baby
이젠 어쩔 수 없는, 너만을
อีเจน ออทจอล ซู ออมนึน นอมันนึล
ตอนนี้มันไม่มีทางรักษาได้เลย
바라보는 내가 되어도 괜찮아.
บาราโบนึน เนกา ดเวออโด กเวนชันนา
หากผมมองเพียงคุณ คงไม่เป็นไรใช่ไหม?
내 스스로 만든 rule 에 갇혀버린 노예.
เน ซือซือโร มันดึน rule เอ กัทยอบอริน นอเย
ผมคือทาสที่สุดท้ายก็ต้องแพ้ทางตัวเอง

하지만 내 뜻대로 리드한 것도 아닌, 것도 아닌
ฮาจีมัน เน ทึทเดโร รีดือฮัน กอทโด อันนิน กอทโด อันนิน
ราวกับว่าผมไม่อาจทำในสิ่งที่ใจตัวเองต้องการได้
마력에 빠진 내가 내가 된 것도 아닌, 것도 아닌
มารยอเก ปาจิน เนกา เนกา ดเวน กอทโด อันนิน กอทโด อันนิน
เหมือนตกอยู่ในมนต์สะกดของคุณ ผมไม่ใช่ตัวเองเลย

난 널 보면 그런 걸 느껴 뭔가 빈듯하지 신기한 점은 말야.
นัน นอล โบมยอน กือรอน กอล นึกกยอ มวอนกา บินดือทาจี ชินกีฮัน จอมึน มัลยา
เมื่อมองคุณ ผมก็รู้สึกได้ถึงบางสิ่งที่มันว่างเปล่า แต่ก็ดูดี
내가 들어가 채워주면 그 땐 완벽한 느낌.
เนกา ดือรอกา เชวอจูมยอน กึทเทน วันบยอกฮัน นึกกิม
เมื่อใดที่ผมเข้าไปเติมเต็มชีวิตคุณได้ คงรู้สึกดีที่สุด
넌 날 빛이 나게 해주고 좋은 일만 계속될 것 같아.
นอน นัล บิทชี นาเก เฮจูโก โจฮึน อิลมัน กเยซกดอล กอท กัททา
คุณทำให้ผมสดใสและรู้สึกเหมือนมีแต่สิ่งดีๆ เกิดขึ้น
수리수리마수리 수수리
ซูริซูริมาซูริ ซูซูริ

내가 어딜 가든 누굴 만나든 맛있는 걸 또 먹을 때도
เนกา ออดิล กัทดึน นูกุล มันนาดึน มัทชินนึน กอล ทอ มอกึล เทโด
ไม่ว่าผมจะไปไหน ไปพบใคร แม้แต่ตอนกินอาหารดีๆ
너만 생각나 미치겠어 난 이젠 어떡해?
นอมัน เซงกักนา มิทชีเกทซอ นัน อีเจน ออทตอกเค
ผมก็คิดถึงคุณจนแทบคลั่ง ผมจะทำไงดี?
너는 내게 어떤 의미일까 절대적인 너일까
นอนึน เนเก ออททอน อุลมีอิลกา จอลเดจอกิน นออิลกา
คุณทำอะไรกับผมกันแน่? คุณสำคัญกับผมขนาดนั้นเลยเหรอ?
숨을 쉬지 못하면 죽는 것처럼
ซุมมึล ชวีจี มททามยอน จุกนึน กอทชอรอม
ถ้าคุณไม่หายใจ ผมคงถึงกับตายเลยใช่ไหม?
수리수리 수리수리
ซูริซูรี ซูริซูรี

(* Repeat)
* 너와 함께 걷던 길 너와 처음 나눴던 Kiss
นอวา ฮัมเก กอทดอน กิล นอวา ชออึม นันวอทดอน Kiss
ถนนที่เราเคยเดินด้วยกัน จูบแรกของเรา
단 한 번의 떨림이 내 심장을 뚫어 박혀버렸어.
ดัน ฮัน บอนนึล ทอลรีมี เน ชิมจังอึล ทูรอ บักกยอบอรยอทซอ
เหล่าผีเสื้อที่ติดอยู่ในใจดวงนี้
I got you baby
이젠 어쩔 수 없는, 너만을
อีเจน ออทจอล ซู ออมนึน นอมันนึล
ตอนนี้มันไม่มีทางรักษาได้เลย
바라보는 내가 되어도 괜찮아.
บาราโบนึน เนกา ดเวออโด กเวนชันนา
หากผมมองเพียงคุณ คงไม่เป็นไรใช่ไหม?
내 스스로 만든 rule 에 갇혀버린 노예.
เน ซือซือโร มันดึน rule เอ กัทยอบอริน นอเย
ผมคือทาสที่สุดท้ายก็ต้องแพ้ทางตัวเอง

하나의 비밀마저 숨겨둔 것도 아닌, 것도 아닌
ฮันนาเอ บีมิลมัทจอ ซุมกยอดุน กอทโด อันนิน กอทโด อันนิน
ราวกับไม่มีความลับใดๆ ซ่อนอยู่
혹시나 가능성을 열어둔 것도 아닌, 것도 아닌
ฮกชีนา กันนึนซองอึล ยอรอดุน กอทโด อันนิน กอทโด อันนิน
ไม่มีโอกาสเหลือเลย
내가 먼저 손을 내민 그 순간, 행운이 날 만진 것만 같아.
เนกา มอนจอ โซนึล เนมิน กือ ซุนกัน เฮงอุนนี นัล มันจิน กอทมัน กัททา
ผมถึงกับกุมมือตัวเองเป็นครั้งแรก มันรู้เหมือนโชคดีกำลังเข้ามาหาผม
수백만 분의 일이란 확률 이건 마법일지 몰라. 정말
ซูเบกมัน บูนึล อีรีรัน ฮวังยุล อีกอน มาบอบิลจี มลลา จองมัล
เหมือนเป็นหนึ่งในร้อย ในพันเปอร์เซ็นต์ มันคงเป็นเวทย์มนต์จริงๆ
나와 발을 맞추고 눈을 맞추고 입을 맞추는
นาวา บารึล มัทชูโก นูนึล มัทชูโก อีบึล มัทชูนึน
คุณเดินขนาบข้างกับผม สายตาเรามาสบกัน
네가 너무 예뻐 철부지 같던 어린 날.
นีกา นอมู เยบปอ ชอลบูจี กัทดอน ออริน นัล
เราจูบกัน คุณช่างงดงามเหลือเกิน ผมเคยเป็นเด็กก็จริง
Baby, you change me.
แต่คุณคือคนที่เปลี่ยนแปลงผม

너와 함께 걷던 길.
นอวา ฮัมเก กอทดอน กิล
ถนนที่เราเคยเดินด้วยกัน

어서 내게 주문을 걸어봐. 수리수리마수리 수수리 사바
ออทซอ เนเก จูมูนึล กอรอบวา ซูริซูริมาซูริ ซูซูริ ซาบา
รีบๆ ร่ายคาถาใส่ผมเร็ว
네 뜻대로 모두 모두 이뤄질 거야. 수리수리마수리 수수리 사바
เน ทึทเดโร โมดู โมดู อิลวอจิล กอยา ซูริซูริมาซูริ ซูซูริ ซาบา
ทุกสิ่งที่คุณต้องการจะกลายเป็นจริง
지금 정말 나를 네가 원한다면 수리수리마수리 수수리 사바
จีกึม จองมัล นารึล นีกา วอนฮันดามยอน ซูริซูริมาซูริ ซูซูริ ซาบา
หากคุณต้องการผมจริงๆ
네 뜻대로 나를 맘껏 움직여줄래? 수리수리마수리 수수리
เน ทึทเดโร นารึล มัมกอท อุมจีกยอจุลเล ซูริซูริมาซูริ ซูซูริ ซาบา
คุณจะทำกับผมตามใจตัวเองได้ไหม?

(* Repeat)
* 너와 함께 걷던 길 너와 처음 나눴던 Kiss
นอวา ฮัมเก กอทดอน กิล นอวา ชออึม นันวอทดอน Kiss
ถนนที่เราเคยเดินด้วยกัน จูบแรกของเรา
단 한 번의 떨림이 내 심장을 뚫어 박혀버렸어.
ดัน ฮัน บอนนึล ทอลรีมี เน ชิมจังอึล ทูรอ บักกยอบอรยอทซอ
เหล่าผีเสื้อที่ติดอยู่ในใจดวงนี้
I got you baby
이젠 어쩔 수 없는, 너만을
อีเจน ออทจอล ซู ออมนึน นอมันนึล
ตอนนี้มันไม่มีทางรักษาได้เลย
바라보는 내가 되어도 괜찮아.
บาราโบนึน เนกา ดเวออโด กเวนชันนา
หากผมมองเพียงคุณ คงไม่เป็นไรใช่ไหม?
내 스스로 만든 rule 에 갇혀버린 노예.
เน ซือซือโร มันดึน rule เอ กัทยอบอริน นอเย
ผมคือทาสที่สุดท้ายก็ต้องแพ้ทางตัวเอง

수리수리마수리 수수리 사바
ซูริซูริมาซูริ ซูซูริ ซาบา

Credit : MANOW_VIP

ฟังเพลง TVXQ - SPELLBOUND

ขับเคลื่อนโดย Blogger.

สถิติ

ติดต่อเรา

ชื่อ

อีเมล *

ข้อความ *