4/13/2557

เนื้อเพลง 15& - Can't Hide It


เนื้อเพลง 15& - Can't Hide It

ทีกา นานาบวา ดา โบอีนาบวา
ทีกา นานาบวา ดา โบอีนาบวา
I think I’m in love

อามูรี ทีรึล อันเนรอโก เฮบวาโด
ฮารุ จองอิล มิซอกา เกซอก ฮัลลอนาวา
นีกา เน มัมโซเก ชีมอ นอล ซาราง เตมูเน (ซารางเฮ)

ทีกา นานาบวา ดา โบอินาบวา
โน ~ เน นันบีชิีเน มีโซเอ โมดู ดา ซอยออิทซอซซอ
ทีกา นานาบวา ดา โบอินาบวา
โน ~ อามู มัลโด อัน เฮสนึนเด ซารัมดูรี โมดู อารา

I’m in love I’m in love oh I’m in love
เฮซซารี เว อีรอกเค บีนานึนจี
I’m in love I’m in love oh I’m in love
บารามี เว อีรอกเค ซังคเวฮันจี

คูมึล คูนึนกอนจี มาบอเบ ปาจวอซนึนจี โมรูเกทจีมาล นารึล เคอึนจี มาโย
คูมีจีอึน นอมู ซาซิล กัทโก ซาซีรีกึน (โบโก ชิพอ) นอมูนา คูมัน กัททึนนี เชบัล

ทีกา นานาบวา ดา โบอินาบวา
โน ~ เน นันบีชิ เน มีโซเอ โมดู ดา ซอยออิทซอซซอ
ทีกา นันนาบวา ดา โบอินาบวา
โน ~ อามู มัลโด อัน เฮสนึนเด ซารัมดูรี โมดู อะรา

I’m in love I’m in love oh I’m in love
เฮซซารี เว อีรอกเค บิทนานึนจี
I’m in love I’m in love oh I’m in love
บารามี เว อีรอกเค ซังคเวฮันจี

เนื้อเพลงไทย:   http://thai-lyrics.blogspot.com/
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

สถิติ

ติดต่อเรา

ชื่อ

อีเมล *

ข้อความ *