4/02/2557

เนื้อเพลง Crayon Pop - Uh-ee

เนื้อเพลง Crayon Pop - Uh-ee 

어쨌거나 한 번뿐인 나의 인생
eojjaetgeona han beonppunin naui insaeng
ออแจทกอนา ฮัน บอนปุนนิน นาเอ อินแซง
뭐라고 간섭하지 마라
mworago ganseophaji mara
มวอราโก กันซอบฮาจี มารา
한 번 죽지 두 번 죽냐 내 멋대로
han beon jukji du beon jungnya nae meotdaero
ฮันบอน จุกจิ ดู บอน จุกนยา แน มทแดโร
갈때까지 가보자고
galttaekkaji gabojago
คัลแตกาจี กาโบจาโก
언제부터 내가 이리 약해 졌었던가
eonjebuteo naega iri yakhae jyeosseotdeonga
ออนเจบูทอ แนกา อีรี ยักแฮ จยอทซอทดอนกา
왕년에 잘 나갔던 내가 아니였나
wangnyeone jal nagatdeon naega aniyeonna
วังนยอนเน จัล นากัทดอนแนกา อานียอทนา
뜨거웠던 가슴으로 다시 한 번
tteugeowotdeon gaseumeuro dasi han beon
ตือกอวัทดอน กาซึมมือโร ดาชี ฮันบอน
일어나 월화수목금토일 한 번 더
ireona wolhwasumokgeumtoil han beon deo
อีรอนา วอลฮวาซูมกกึมโทอิล ฮัน บอน ดอ
달려봐
dallyeobwa
ทัลรยอบวา
삐까뻔쩍 나도 한번 잘 살아 보자
ppikkappeonjjeok nado hanbeon jal sara boja
ปิกาปอนจอก นาโด ฮันบอน จัล ซัลรา โบจา
블링블링 나도 한 번 잘 살아 보자
beullingbeulling nado han beon jal sara boja
บึลลิงบึลลิง นาโดฮันบอน จัล ซัลลา โบจา
빙글 빙글 빙글 빙글 춤을 춰
binggeul binggeul binggeul binggeul chumeul chwo
บิงกึลบิงกึลบิงกึลบิงกึล ชูมึล ชวอ
흔들 흔들
heundeul heundeul
ฮึนดึล ฮึนดึล
닭다리 잡고 삐약 삐약 닭다리
darkdari japgo ppiyak ppiyak darkdari
ดักดารี จับโก ปียัก ปียัก ดักดารี
잡고 삐약 삐약
japgo ppiyak ppiyak
จับโก ปียัก ปิยัก
삐까뻔쩍 나도 한 번 잘 살아
ppikkappeonjjeok nado han beon jal sara
ปีกาปอนจอก นาโด ฮันบอน จัล ซัลลา
보자 블링블링 나도 한 번 잘
boja beullingbeulling nado han beon jal
โบจา บึลลิง บึลลิง นาโด ฮันบอน จัล
살아 보자
sara boja
ซัลลาโบจา
둥글 둥글 둥글 둥글 웃으며
dunggeul dunggeul dunggeul dunggeul useumyeo
ดุงกึลดุงกึลดุงกึลดุงกึล อุซซือมยอ
살아봐요 요요요요요 돌리고
sarabwayo yoyoyoyoyo dolligo
ซัลลาบวาโย โยโยโยโยโย ดลลีโก
돌리고 돌리고
dolligo dolligo
ดลลีโกดลลีโก

엎어지고 자빠져도 나는 간다
eopeojigo jappajyeodo naneun ganda
ออพพอจิโก จาปาจยอโด นานึนกันดา
아무도 나를 막지 못해
amudo nareul makji motae
อามูโด นารึล มักจี มทแฮ
어차피 다 혼자 가는 인생인데
eochapi da honja ganeun insaenginde
ออจาพือ ดา ฮนจา กานึน อินแซงอินเด
폼나게 한 번 가보자고
pomnage han beon gabojago
พมนาเก ฮันบอน กาโบจาโก
언제부터 내가 이리 약해 졌었던가
eonjebuteo naega iri yakhae jyeosseotdeonga
ออนเจบูทอ แนกา อีรี ยักแฮ จยอทซอทดอนกา
왕년에 잘 나갔던 내가 아니였나
wangnyeone jal nagatdeon naega aniyeonna
วังนยอนเน จัล นากัทดอน แนกา อานียอทนา
뜨거웠던 가슴으로 다시 한 번
tteugeowotdeon gaseumeuro dasi han beon
ตือกอวัทดอน กาซึมมือโร ดาชี ฮันบอน
일어나 월화수목금토일 한 번 더
ireona wolhwasumokgeumtoil han beon deo
อีรอนา วอลฮวาซูมกกึมโทอิล ฮัน บอน ดอ
달려봐
dallyeobwa
ทัลรยอบวา
삐까뻔쩍 나도 한 번 잘살아 보자
ppikkappeonjjeok nado han beon jalsara boja
ปิกาปอนจอก นาโด ฮันบอน จัล ซัลรา โบจา
블링블링 나도 한 번 잘살아 보자
beullingbeulling nado han beon jalsara boja
บึลลิงบึลลิง นาโดฮันบอน จัล ซัลลา โบจา
빙글 빙글 빙글 빙글 춤을 춰
binggeul binggeul binggeul binggeul chumeul chow
บิงกึลบิงกึลบิงกึลบิงกึล ชูมึล ชวอ
흔들 흔들
heundeul heundeul
ฮึนดึล ฮึนดึล
닭다리 잡고 삐약 삐약 닭다리
darkdari japgo ppiyak ppiyak darkdari
บิงกึลบิงกึลบิงกึลบิงกึล ชูมึล ชวอ
잡고 삐약 삐약
japgo ppiyak ppiyak
จับโก ปียักปียัก
삐까뻔쩍 나도 한 번 잘 살아보자
ppikkappeonjjeok nado han beon jal saraboja
ปีกาปอนจอก นาโด ฮันบอน จัล ซัลลาโบจา
블링블링 나도 한 번 잘 살아보자
beullingbeulling nado han beon jal saraboja
บึลลิงบึลลิง นาโดฮันบอน จัล ซัลลา โบจา
둥글 둥글 둥글 둥글 웃으며
dunggeul dunggeul dunggeul dunggeul useumyeo
ดุงกึลดุงกึลดุงกึลดุงกึล อุซซือมยอ
살아봐요 요요요요요 돌리고
sarabwayo yoyoyoyoyo dolligo
ซัลลาบวาโย โยโยโยโยโย ดลลีโก
돌리고 돌리고
dolligo dolligo
ดลลีโก ดลลีโก
다 잊어버리고 리듬에 맞춰
da ijeobeorigo rideume matchwo
ดา อิจอบอรีโก รีดึมเม มัทชวอ
HERE WE GO 언니 오빠 모두
HERE WE GO eonni oppa modu
HERE WE GO ออนนี่ อปป้า โมดู
모여 DANCE EVERYBODY
moyeo DANCE EVERYBODY
โมยอ DANCE EVERYBODY
왼쪽으로 돌리고 오른쪽으로
oenjjogeuro dolligo oreunjjogeuro
เวนจกกือโร ดลลีโก โอรึลจกอือโร
돌리고 POP POP 튕겨 튕겨
dolligo POP POP twinggyeo twinggyeo
ดลลีโก POP POP ทวิงกอ ทวิงกอ
다 준비 됐나 자 간다
da junbi dwaenna ja ganda
ทา จุนบี แดวนนา จา กันดา
삐까뻔쩍 나도 한 번 잘 살아보자
ppikkappeonjjeok nado han beon jal saraboja
ปิกาปอนจอก นาโด ฮันบอน จัล ซัลรา โบจา
블링블링 나도 한 번 잘 살아보자
beullingbeulling nado han beon jal saraboja
บึลลิงบึลลิง นาโดฮันบอน จัล ซัลลา โบจา
빙글 빙글 빙글 빙글 춤을 춰
binggeul binggeul binggeul binggeul chumeul chwo
บิงกึลบิงกึลบิงกึลบิงกึล ชูมึล ชวอ
흔들 흔들
heundeul heundeul
ฮึนดึลฮึนดึล
닭다리 잡고 삐약 삐약 닭다리
darkdari japgo ppiyak ppiyak darkdari
ดักดารี จับโก ปียัก ปียัก ดักดารี
잡고 삐약 삐약
japgo ppiyak ppiyak
จับโกปียักปียัก
삐까뻔쩍 나도 한 번 잘 살아보자
ppikkappeonjjeok nado han beon jal saraboja
ปิกาปอนจอก นาโด ฮันบอน จัล ซัลรา โบจา
블링블링 나도 한 번 잘 살아보자
beullingbeulling nado han beon jal saraboja
บึลลิงบึลลิง นาโดฮันบอน จัล ซัลลา โบจา
둥글 둥글 둥글 둥글 웃으며
dunggeul dunggeul dunggeul dunggeul useumyeo
ดุงกึลดุงกึลดุงกึลดุงกึล อุซซือมยอ

살아봐요 요요요요요
sarabwayo yoyoyoyoyo
ซัลลาบวาโย โยโยโยโยโย
CRAYON POP
CRAYON POP

Credit: ~๑-ฟร้องงี่จัง-~ @ siamzone

ฟังเพลง Crayon Pop - Uh-ee 

ขับเคลื่อนโดย Blogger.

สถิติ

ติดต่อเรา

ชื่อ

อีเมล *

ข้อความ *