5/27/2557

เนื้อเพลง 15& - Not Today Not Tomorrow


เนื้อเพลง 15& - Not Today Not Tomorrow

Woah oh oh 15&
Yeah eah eah 15&

อีเจ อารัซซอ นอนึน trouble นอน trouble
นามัน มลลัซซอดอน กอราโก
ดา มัลฮาจีมัน นอล มีดอซจีมัน
นาโด จองมัล ฮัลมันคึม เฮซจานา

อุลโก โต อุลโก โต อูรอซซอ นัน จองมัล บาโบ
นัพพัซซอ มซเวซซอ อีรอน เก ออดีซซอ no more

พอนพอนฮัน พโยจองเง อีซังฮัน อียูเอ
จอนฮวานึน เว ตอ คอนวัทนึนเด

No no not today and not tomorrow
นอรึล ตอนาจุลเก
นัล จอม กึนยัง เนบอลยอโดว
อีเจน มัลเฮบุลเล

Not today and not tomorrow
Baby I don't need you
นัล จอม กึนยัง เนบอลยอโดว
ซนจีกาเก นัน จอม ดุลยอโว ดา
จัมคันมัน นารึล จาบาโจว นารึล จาบาโจว โซนึล จาบาโจว yeah

Woah oh oh

นอ เตเม นานึน going crazy oh baby
อาจิก นัล โจอาอันเดว โมวเร
กูเก ดา โมวยา อีรอจีมา
อัน โดเอนึน กอน อัน ดเวนึน กอจานา

พอนพอนฮัน พโยจองเง ซิมกักฮัน มัลทูเอ
นาฮันเด เว โต อีรอนึนเด

ดเวดอลลีกึน นูจอซซอ โมดึน เก ดา กึนนัซซอ โมดึน เก ดา กึนนัซซอ

คำร้องไทย:  thai-lyrics.blogspot.com

ขับเคลื่อนโดย Blogger.

สถิติ

ติดต่อเรา

ชื่อ

อีเมล *

ข้อความ *