5/26/2557

เนื้อเพลง 15& - Rain & Cry


เนื้อเพลง 15& - Rain & Cry

นูนึล มัจชูโก อีบึล มัจชูโก ซารางเฮซตอน นีกา (You)
กอจีมัลชอรอม เน กยอทึล ตอนัน ดวีโร (เน นุนมูรี นัล ดอชยอซซอ)

โนรึล ฮือรือโก บีนึน เนรีโก นี เซงกักเค ชวีเฮ
กวีรึล มากาโด นัน นี มกโซรีกา ดึลลยอ (เน นุนมูรี นัล ดอชยอซซอ)

อีบยอรี ดาบีรามยอน มุนเจนึน นูกา เนซนึนจี (Why)
อัล ซูกา ออบนึนเด นึล โบเนล ซูกา ออบนึนเด

บีกา เนลโย นุนมูรี โซดาจอเนลโย
นีกา ตอนัน ดวีโร เน มาอึม วีโร เนลโย (เนกา ตอนากัน จารี)

อาจิกโด บีมัน เนลโย นุนมูรี อาพึล กัลยอซอ
โมดู ฮือลยอจีโก นึล เจบึล ซูโด ออบซอ (เน นุนมูรี นัล ดอชยอซซอ)

จามึล จัลยอโก นูโวโด โบโก ดารึน เซงกักเคโด (You)
กอจีมัลชอรอม เน นูเนน นอมัน โบโย (เน นุนมูรี นัล ดอชยอซซอ)

โนเรน ฮือรือโก บีนึน เนรีโก ฮายัน จอนกี วีเอ
ฮีมีเฮจิน นอรึล นุนมุลโล กอลยอบอนดา (เน นุนมูรี นัล ดอชยอซซอ)

If you tell me now
If you love me now
บีกา มอมชโว บอริลเทนเด

(Tell me the way) นอนึน เว
(Tell me the way) ออดีเอ
Please love me

คำร้องไทย:  thai-lyrics.blogspot.com

ฟังเพลง 15& - Rain & Cry

ขับเคลื่อนโดย Blogger.

สถิติ

ติดต่อเรา

ชื่อ

อีเมล *

ข้อความ *