5/07/2557

เนื้อเพลง EXO-K - Moonlight


เนื้อเพลง EXO-K - Moonlight 

Yeah, stop, stop... 그 날개가 젖으니 oh, stop, stop...
Yeah, stop, stop… คือ นัลแกกา ชอชือนี oh, stop, stop
깊어진 하루 틈 사이 너는 조용히 다가와
คิพอจิน ฮารุ ทึม ซาอิ นอนึน โชยงงี ทากาวา
어둠을 걷어내고 나의 잠을 깨워
ออดูมึล กอทอแนโก นาเอ ชามึล แกวอ
그리곤 멀어져 열린 창문 너머로 
คือรีกน มอรอจยอ ยอลริน ชังมุน นอมอโร
또 길을 잃었나, 넌, 넌, 넌...
โต คีรึล อีรอนา นอน, นอน, นอน...
밤공기가 아직 차가워 일어나 
บัมกงกีกา อาจิก ชากาวอ อิลรอนา
So, baby, hold on 널 혼자 두기가
So, baby, hold on นอล ฮนจา ทูกีกา
난 걱정이 돼 거릴 두고 너의 뒤를 따라가 
นัน คอกจองงี ทเว คอรอล ทูโก นอเอ ทวีรึล ตารากา
넌 쏟아지는 달빛에 샤워
นอน ซดดาจีนึน ดัลบิชเอ ชยาวอ
그 황홀한 표정은 본 적이 없어 
คือ ฮวังฮุลรัน พโยจองงึน บน จอกกี ออบซอ
그림처럼 멈춘 네가 보여 그 시선끝엔
คือริมชอรอม มอมชุน เนกา โบยอ คือ ชีซอกกึทเทน

닿을 수가 없는 안길 수도 없는 곳
ดัลอึน ซูกา ออบนึน อันกิล ซูโด ออบนึน กซ
수면위에 비친 건 그 사람이 아니야
ซูมยอนวีเอ บีชิน กอน คือ ซารัมมี อานียา
이뤄질 수 없는 슬픈 너의 story
อีรวอชิล ซู ออบนึน ซึลพึน นอเอ story
가까워질수록 더 아파질 테니
คากาวอจิลซูรก ทอ อาพาจิล เทนี

그 사랑만은... stop, stop, stop, stop, yeah
คือ ซารังมานึน… stop, stop, stop, stop, yeah
그 사랑만은... stop, stop, stop, stop, yeah
คือ ซารังมานึน... stop, stop, stop, stop, yeah
이렇게 내가 널 애타게 불러 
อีรอคเค แนกา นอล แอทาเก บุลรอ
다가가지 마, babe, 그 날개가 젖으니
ทาคากาจีมา, babe, คือนัลแกกา ชอชือนี

아무리 말해도 넌 들리지 않아
อามูรี มัลแรโอ นอน ดึลรีจี อันนา
다시 그에게로 온 몸을 던져 왜 넌 위험한 꿈을 꿀까 
ทาชี คือเอเกโร อน โมมึล ดอนจยอ แว นอน วีฮอมฮัน กุมมึน กุลกา
(이제 그만 지친) 너의 맘을 쉬게 해 
(อีเจ คือมัน จีชิน) นอเอ มามึล ชวีเก แฮ
널 바라보는 내 맘도 찢어질 것 같은데
นอล บาราโบนึน แน มัมโด ชีจีชิล กอซ กัททึนเด

넌 쏟아지는 달빛에 샤워
นอน ซดดาจีนึน ดัลบิชเอ ชยาวอ
그 황홀한 표정은 본 적이 없어 
คือ ฮวังฮุลรัน พโยจองงึน บน จอกกี ออบซอ
그림처럼 멈춘 네가 보여 그 시선끝엔
คือริมชอรอม มอมชุน เนกา โบยอ คือ ชีซอกกึทเทน

닿을 수가 없는 안길 수도 없는 곳
ดัลอึน ซูกา ออบนึน อันกิล ซูโด ออบนึน กซ
수면위에 비친 건 그 사람이 아니야
ซูมยอนวีเอ บีชิน กอน คือ ซารัมมี อานียา
이뤄질 수 없는 슬픈 너의 story
อีรวอชิล ซู ออบนึน ซึลพึน นอเอ story
가까워질수록 더 아파질 테니
คากาวอจิลซูรก ทอ อาพาจิล เทนี

그 사랑만은... stop, stop, stop, stop, yeah
คือ ซารังมานึน… stop, stop, stop, stop, yeah
그 사랑만은... stop, stop, stop, stop, yeah
คือ ซารังมานึน... stop, stop, stop, stop, yeah
이렇게 내가 널 애타게 불러 
อีรอคเค แนกา นอล แอทาเก บุลรอ
다가가지 마, babe, 그 날개가 젖으니
ทาคากาจีมา, babe, คือนัลแกกา ชอชือนี

넌 아무 일 없던 것처럼 애써 나를 향해 웃어보여도 
นอน อามู อิล ออบตอน กอซชอรอม แอซอ นารึล ฮยังแฮ อุซซอโบยอโด
가녀린 새하얀 너의 어깨가 조그맣게 떨려와, I'm telling you
คานยอริน แซฮายัน นอเอ ออแกกา โจคือมาเก ตอลรยอวา, I’m telling you
잠시 나의 곁에서 다 내려놓고 쉬어가도 돼 
ชัมชี นาเอ กยอทเทซอ แน รยอ นดโก ชวีออกาโด ดเว
먼동이 트면 저 달이 저무는 그 곳을 따라 그땐 날아가, yeah
มอนดงงี ทือมยอน ชอ ดัลรี ชอมูนึน คือ กซซึล ตารา คือแตน นัลรากา, yeah 

닿을 수가 없는 안길 수도 없는 곳
ดัลอึน ซูกา ออบนึน อันกิล ซูโด ออบนึน กซ
수면위에 비친 건 그 사람이 아니야
ซูมยอนวีเอ บีชิน กอน คือ ซารัมมี อานียา
이뤄질 수 없는 슬픈 너의 story
อีรวอชิล ซู ออบนึน ซึลพึน นอเอ story
가까워질수록 더 아파질 테니
คากาวอจิลซูรก ทอ อาพาจิล เทนี

그 사랑만은... stop, stop, stop, stop, yeah
คือ ซารังมานึน… stop, stop, stop, stop, yeah
그 사랑만은... stop, stop, stop, stop, yeah
คือ ซารังมานึน... stop, stop, stop, stop, yeah
이렇게 내가 널 애타게 불러 
อีรอคเค แนกา นอล แอทาเก บุลรอ
다가가지 마, babe, 그 날개가 젖으니
ทาคากาจีมา, babe, คือนัลแกกา ชอชือนี
(stop...)그 날개가 젖으니... (stop...)그 날개가 젖으니...
(stop…) คือ นัลแกกา ชอชชือนี... (stop…) คือ นัลแกกา ชอชชือนี...

คำอ่านไทย: tonpalm.p
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

สถิติ

ติดต่อเรา

ชื่อ

อีเมล *

ข้อความ *