5/07/2557

เนื้อเพลง EXO-K - Run


เนื้อเพลง EXO-K - Run 

어디든 좋아 우리 오늘밤 떠나볼래? 떠나볼래?
ออดีดึน โชวา อูริ โอนึลบัม ตอนาบลแร? ตอนาบลแร?
하늘은 파랗고 별은 가득한 그런곳에 그런곳에
ฮานึลรึล พารัดโก บยอลอึน คาดึกคัน คือรอนกซเซ คือรอนกซเซ

A-yo, A-yo, 조금만 더 달려 거의 온 것 같아
A-yo, A-yo, โชกึมมัน ทอ ดัลรยอ คออึย อน กอซ กัททา
A-yo, A-yo, 겁먹지는 말고 여기 내가 있어
A-yo, A-yo, คอบมอกจีนึน มัลโก ยอกี แนกา อิซซอ

Yo! 힘게 달려 멈추지 마 혼자 손을 잡고 이제 천천히 눈 뜰 봐 너무 놀라지 마! You Ready?
Yo! ฮิมเก ดัลรยอ มอมชูจี มา ฮนจา ซนนึน ชับโก อีเจ ชอนชอนฮี นุน ตึล บวา นอมู นลราจี มา You Ready ?

날 따라 뛰어봐 (run), 처음부터 hello hello, 이요-
นัล ตารา ตวีออบวา (run), ชออึมบูทอ hello hello, อีโย-
이대로 너와 나 (run), 이 손을 놓지 말아요, 이요-
อีแดโร นอวา นา (run), อี ซนนึน ชดจี มัลราโย, อีโย-

호기심 가득한 너의 그 두 눈에 더 많은 걸 보여주고파
โฮกีชิม คาดึกคัน นอวา คือ ทู นุนเน ทอ มานึน กอล โบยอจูโกพา
여기서 너와 나 (now), 시간을 멈춰버려요--, 이요,
ยอกีซอ นอวา นา (now), ชีกันนึน มอม ชวอ บอ รยอโย--,อีโย,
날 따라와 
นัล ตาราวา

엉뚱한 상상 모두 가능해 그게 뭐든, 그게 뭐든
อองตุงฮัน ซังซัง โมดู คานึงแฮ คือเก มวอดึน, คือเก มวอดึน
동화속 환상 그저 여기선 일상이 돼, 일상이 돼
ทงฮวาซก ฮวานซัง คือจอ ยอกีซอน อิลซังงี ดเว, อิลซังงี ดเว
A-yo, A-yo, 다시 한 번 네게 빠져들고 있어
A-yo, A-yo, ทาชี ฮัน บอน เนเก ปาจยอดึลโก อิซซอ
A-yo, A-yo, 너란 아인 정말 신기한 것 같아
A-yo, A-yo, นอรัน อาอิน ชองมัล ชินกีฮัน กอซ กัททา

날 따라 뛰어봐 (run), 처음부터 hello hello, 이요-
นัล ตารา ตวีออบวา (run), ชออึมบูทอ hello hello, อีโย-
이대로 너와 나 (run), 이 손을 놓지 말아요, 이요-
อีแดโร นอวา นา (run), อี ซนนึน ชดจี มัลราโย, อีโย-

호기심 가득한 너의 그 두 눈에 더 많은 걸 보여주고파
โฮกีชิม คาดึกคัน นอวา คือ ทู นุนเน ทอ มานึน กอล โบยอจูโกพา
여기서 너와 나 (now), 시간을 멈춰버려요--, 이요,
ยอกีซอ นอวา นา (now), ชีกันนึน มอม ชวอ บอ รยอโย--,อีโย,
날 따라와 
นัล ตาราวา

한번만 꼬집어봐 이게 다 꿈이라면 꿈에서 깨지않길
ฮันบอนมัน โกชิบ บอ บวา อีเก ทา กุมมีรามยอน กุมเมซอ แกจีอันกิล 
널 만난 순간부터 얼마나 흘렀을까 기억이 나질않아
นอล มันนัน ซุนกันบูทอ ออลมานา ฮึลรอซซึลกา คีออกกี นาจิลอันนา

날 따라 뛰어봐 (run), 처음부터 hello hello, 이요-
นัล ตารา ตวีออบวา (run), ชออึมบูทอ hello hello, อีโย-
이대로 너와 나 (run), 이 손을 놓지 말아요, 이요-
อีแดโร นอวา นา (run), อี ซนนึน ชดจี มัลราโย, อีโย-

시간을 뒤집어 첨으로 돌아가 내 마음을 전해주고파
ชีกันนึน ทวีชิบบอ ชอมือโร ดลรากา แน มาอึมมึล ชอนแนชูโกพา
여기서 너와 나 (now), 영원히 함께 해줘요--, 이요, 
ยอกีซอ นอวานา (now), ยองวอนฮี ฮัมเก แฮจวอโย--, อีโย,
날 따라와
นัลตาราวา

คำอ่านไทย: tonpalm.p
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

สถิติ

ติดต่อเรา

ชื่อ

อีเมล *

ข้อความ *