5/07/2557

เนื้อเพลง EXO-K - Thunder


เนื้อเพลง EXO-K - Thunder

반짝 짧게 빛났었던 
ปันจัก ชับเก บิชนัซซอซตอน
행복 속에 취해 저 기억의 빛에
แฮงบก ซกเก ชวีแฮ ชอ คีออกเอ บิชเช
잠깐 눈이 멀었나봐 
ชัมกัน นุนนี มอลรอซนาบวา
닿을 수 없는 그곳에 너는 이미 가있어 
ดัลอึน ซู ออบนึน คือกซเซ นอนนึน อีมี คาอิซซอ

넌 번개처럼 잠깐 빛났다 
นอน บอนแกชอรอม ชัมกัน บิชนัซตา
잠시 세상을 밝혔다 
ชัมชี เซซังงึน บัลกยอซตา
온 세상을 마치 내 것처럼
อน เซซังงึน มาชิ แน กอซชอรอม 
나에게 보여주곤 떠났다
นาเอเด โบยอชูกน ตอนัซตา

천둥처럼 늦었다 나는 
ชอนดุงชอรอม นึชจอซตา นานึน
이제야 널 찾는다 
อีเจยา นอล ชัชนึนดา
Boom Boom Boom Boom Boom Boom
Boom Boom Boom Boom Boom Boom
뒤늦게야 소리내 널 부른다 
ทวีนึชเกยา โซรีแน นัลบูรึนดา

오오오오오 
โอ โอ โอ โอ โอ
나는 이제야 알아
นานึน อีเจยา อารา 
오오오오오
โอ โอ โอ โอ โอ
이제야 너를 앓아
อีเจยา นอรึล อัลรา 
Thunda Thunda Thunda
Thunda Thunda Thunda
너를 잡고 싶어 
นอรึล ชับโก ชิพพอ
Thunda Thunda Thunda
Thunda Thunda Thunda

너무 멀리 가버렸나봐 
นอมู มอลรี คาบอรยอซนาบวา
시간이 갈수록 너와 난 멀어져
ชีกันนี คัลซูรก นอวา นัน มอลรอจยอ 
이미 넌 저 멀리서 
อีมี นอน ชอ มอลรีซอ
또 누군가의 빛이 되어 있겠지 
โต นูกุนกาเอ บิชชิ ทวีออ อิซเกซจี

넌 번개처럼 아주 빨랐다
นอน บอนแกชอรอม อาจู ปัลรัซตา
우린 너무나 달랐다 
อูริน นอมูนา ดัลรัซตา
우리 사이 시간의 차이가 
อูริ ซาอี ชีกันเอ ชาอิกา
함께할 수 없는 공간이 됐다
ฮัมเกฮัล ซู ออบนึน กงกันนี ทเวซตา

천둥처럼 늦었다 나는 
ชอนดุงชอรอม นึชชอชตา นานึน
이제야 후회한다 
อีเจยา ฮูฮวีฮันดา
Boom Boom Boom Boom Boom Boom
Boom Boom Boom Boom Boom Boom
뒤늦게야 소리내 널 부른다 
ทวีนึชเกยา โซรีแน นัล บูรึนดา

오오오오오 
โอ โอ โอ โอ โอ
나는 이제야 알아
นานึน อีเจยา อารา 
오오오오오
โอ โอ โอ โอ โอ
이제야 너를 앓아
อีเจยา นอรึล อัลรา 
Thunda Thunda Thunda
Thunda Thunda Thunda
너를 잡고 싶어 
นอรึล ชับโก ชิพพอ
Thunda Thunda Thunda
Thunda Thunda Thunda

너를 따라간다 따라간다 
นอรึล ตาราคันดา ตาราคันดา
쫓아간다 쫓아간다 
โชชัชคันดา โชชัชคันดา
찾아간다 찾아간다 
ชาชาคันดา ชาชาคันดา
점점 멀어져 
ชอมชอม มอลรอจยอ

시간의 벽을 넘어 너를 찾아간다
ชีกันเอ บยอกกึน นอมมอ นอรึล ชาชาคันดา 
지금은 달라도 시작은 같았다 
ชีกึนมึน ดัลราโด ชีจักกึน กัททัซดา
아직 돌아갈 수 있다고 믿어 
อาจิก ดลรากัลป์ ซู อิซตาโก มิดดอ
하나 둘 초를 세며 우리 거릴 잰다 
ฮานา ดุล โชรึล เซมยอ อูรี คอริล แชนดา

오오오오오 
โอ โอ โอ โอ โอ
나는 이제야 알아
นานึน อีเจยา อารา 
오오오오오
โอ โอ โอ โอ โอ
이제야 너를 앓아
อีเจยา นอรึล อัลรา 
Thunda Thunda Thunda
Thunda Thunda Thunda
너를 잡고 싶어 
นอรึล ชับโก ชิพพอ
Thunda Thunda Thunda
Thunda Thunda Thunda

Thunda Thunda Thunda
Thunda Thunda Thunda
너를 잡고 싶어 
นอรึล ชับโก ชิพพอ
Thunda Thunda Thunda
Thunda Thunda Thunda

Thunda Thunda Thunda
Thunda Thunda Thunda
너를 잡고 싶어 
นอรึล ชับโก ชิพพอ
Thunda Thunda Thunda
Thunda Thunda Thunda

คำอ่านไทย: tonpalm.p
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

สถิติ

ติดต่อเรา

ชื่อ

อีเมล *

ข้อความ *