6/20/2557

เนื้อเพลง เจ๊าะแจ๊ะ - ลูลู่ ลาล่า อาร์ สยาม


เนื้อเพลง เจ๊าะแจ๊ะ - ลูลู่ ลาล่า อาร์ สยาม

ออน ออน อะ ออน ออน ออน ออน ออน อะ ออน ออน
ออน ออน อยากไดรัก เธอทําไมยึกยักหนา
ดูจิ ดูจิ ดูหวา เปนอะไรนะหา
เปดสะพานใหรักอยู ดู ดู ดู เธอไมมา
ออนแอปอะอาย อาย ออนทางไลนอะงึมงํา
ออน ออน แตขํา ขํา อํากันมานานแลวหนา

* เอาจิ เอาจิ เอาหวา ยกระดับรักหนา
จะจดลงในหัวใจ ไลค ไลค ไลค ไอเลิฟ ยู
แชท แชท แชท แชท แชท กันตาแฉะ
แคะ แคะ แงะ แงะ รอคําวารักเธอมาแปะ
เจาะแจะ เจาะแจะ ไมแปะกันสักที ออย ออย
อะ แชท แชท แชท แชท แชท กันตาแฉะ
แคะ แคะ แงะ แงะ งม งม จนเปนลมแหมะ
เจาะแจะ เจาะแจะ ไมแปะกันหละคะ

ออน ออน อะ ออน ออน ออน ออน ออน อะ ออน ออน
ออน ออน อยากไดรัก เธอทําไมนะชักชา
โพสจิ โพสจิ โพสหวา คําตอบรออยูหนา
คอยแคเธอเอารักแปะ แคะ แคะ แคะ แงะหัวใจ

ฟังเพลง เจ๊าะแจ๊ะ - ลูลู่ ลาล่า อาร์ สยาม


ขับเคลื่อนโดย Blogger.

สถิติ

ติดต่อเรา

ชื่อ

อีเมล *

ข้อความ *