8/20/2557

เนื้อเพลง BTS - Danger


เนื้อเพลง BTS - Danger 

Yo in Danger
Yo in Danger
Yo in Danger
Yo in Danger

맨날 이런 식 너=너 나=나 너의 공식
แมนนัล อีรอน ซิก นอ นึน นอ นา นึน นา นอเอ คงซิก
핸드폰은 장식
แฮนดือพนนึน ชังซิก
나남친이 맞긴 하니? I’m Sick
นานัมชินนี มัทกิน ฮานิ I’m Sick
왜 숙제처럼 표현들을 미뤄
แว ซุกเจชอรอม พโยฮยอนดือรึล มีรวอ
우리 무슨 비즈니스? 아님내가싫어?
อูรี มูซึน ชีซือนีซือ อานิมแนกาชีรอ
덩 덩 디기덩덩
ดอง ดอง ดีกีดองดอง
좀살가워져라 오늘도또 주문을빌어
จมชัลกาวอจยอรา โอนึลโดโต จูมันนัลบิลรอ

우린 평행선 같은 곳을 보지만 너무 다르지
อูริน พยองแฮงซอน กัททึน โบจีมัน นอมู ดารือจี
난 너밖에없는데 왜 너 밖에 있는 것만 같은지
นัน นอบักเกออบนึนเด เว นอ บักเก อิทนึน กอทมัน กัททึนจี
꽁하면 넌 물어 “삐졋니?”
กงฮามยอน นอน มุลรอ ปีจยอทนี
날 삐치게했던 적이나 있었니
นัล ปีชีเกแฮทดอน จอกกีนา อิทซอทนี
넌 귀요미, 난 지뭇미
นอน ควีโยมี นัน จีมทมี
생기길 니가 더 사랑하는 기적이
แซงกีกืล นีกา ดอ ซารังฮานึน คีจอกกี

넌 내가 없는데 난 너로 가득해 미칠 것 같아
นอน แนกา ออบนึนเด นัน นอโร กาดึกเค มีชิล กอท กัททา
근데 왜 이러는데 왜 바보를 만들어
คึนเด เว อีรอนึนเด เว บาโบรึล มันดือรอ
나이제 경고해 헷갈리게 하지마
นาอีเจ คยองโกแฮ เฮดกัลรีเก ฮาจีมา

*장난해 너 도대체 내가 뭐야
ชังนันเน นอ โดแดเช แนกา มวอยา
만만해 uh 날갖고 노는거야
มันมันเน Uh นัลกัทโด โนนึนกอยา
너 지금위엄해 왜 나를 시험해
นอ จีกึม วีฮอมแม เว นารึล ชีฮอมแม
왜 나를 시험해 헷갈리게 하지마
เว นารึล ชีฮอมแม เฮดกัลรีเก ฮาจีมา

**장난해 너 도대체 내가 뭐야
ชังนันเน นอ โดแดเช แนกา มวอยา
만만해 uh 날갖고 노는거야
มันมันเน Uh นัลกัทโด โนนึนกอยา
너 지금위엄해 왜 나를 시험해
นอ จีกึม วีฮอมแม เว นารึล ชีฮอมแม
왜 나를 시험해 헷갈리게 하지마
เว นารึล ชีฮอมแม เฮดกัลรีเก ฮาจีมา

***너 때문에 너무 아파 너 때문에 너무 아파
นอ แตมูเน นอมู อาพา นอ นอ แตมูเน นอมู อาพา
너 때문에 너무 아파 헷갈리게 하지마
นอ แตมูเน นอมู อาพา เฮดกัลรีเกา ฮาจีมา
넌 내게 너무 나빠 넌 내게 너무 나빠
นอน แนเก นอมู นาปา นอน แนเก นอมู นาปา
넌 내게 너무 나빠 헷갈리게 하지마
นอน แนเก นอมู นาปา เฮดกัลรีเก ฮาจีมา

연락 부재중 unlock 수배 중
ยอนรัก บูแจจุง unlock ซูแบ จุง
너란 여자 본심을 수색 중
นอรัน ยอจา พนชิมมึล ซูแชก จุง
고작 보내준 게 문자 두 세줄
โกจัก โพแนจุน เก มุนจา ดู เซจุง
이게 내가 바랬던 연애, 꿈?
อีเก แนกา พาเรทดอน ยอนแน กุม
파란만장 러브 스토리 다 어디 갔나?
พารันมันจัง รอบือ ซือโทรี ทา ออดี กัทนา
드라마에 나온 주인공들 다 저리가라
ดือรามาเอ นาอน จูอินกงดึล ดา ชอรีการา
너 때문에 수 백번 쥐어 잡는 머리카락
นอ แตมูเน ซู แบก บอน ชวีออ ชับนึน มอรีคารัก
너 담담 그저 당당 날차 빵빵
นอ ดับดับ คือชอ ดังดัง นัลชา ปังปัง

뭐니 뭐니 난 네가 뭐니
มวอนี มวอนี นัน นีกา มวอนี
너 보다 니 친구에게 전해 드는 소식
นอ โพดา นี ชินกูเอเก จอนเน ดือนึน โซชิก
원해 원해 uh 너를 원해
วอนแฮ วอนแฮ uh นอรึล วอนแฮ
너란여자 사기꾼 내 맘을 흔들 범인
นอรันยอจา ซากีกุน แน มัมมึล ฮึนดึล บอมอิน
불이불기 전부터 내 맘 다 쓰고
พุลรี พุลกี จอนบูทอ แน มัม ดา ซือโก
일방적인 구애들 해 봤자 혓수고
อิลบังจอกกิน กูแอดึล แฮ บวัดจา ฮยอทซูโก
너에게 난 그저 연인이 아닌 우정이
นอเอเก นัน คือชอ ยอนอินนี อานิน อูจองงี
편했을지 도 몰라 I’m a love loser
พยอนแฮทซึลจี โด มลรา I’m a love loser

넌 내가 없는데 난 너로 가득해 미칠 것 같아
นอน แนกา ออบนึนเด นัน นอโร กาดึกเค มีชิล กอท กัททา
근데 왜 이러는데 왜 바보를 만들어
คึนเด เว อีรอนึนเด เว บาโบรึล มันดือรอ
나이제 경고해 헷갈리게 하지마
นาอีเจ คยองโกแฮ เฮดกัลรีเก ฮาจีมา

ซ้ำ *,**,***

Lyrics Hangul : BTS_th
Thai Lyrics : Destinyrung

ขับเคลื่อนโดย Blogger.

สถิติ

ติดต่อเรา

ชื่อ

อีเมล *

ข้อความ *