8/01/2557

เนื้อเพลง ROSS LOVE (JAPANESE POP VER.) - Lula,ขลุ่ย (เพลงประกอบละคร THE RISING SUN)


เนื้อเพลง ROSS LOVE (JAPANESE POP VER.) - Lula,ขลุ่ย (เพลงประกอบละคร THE RISING SUN) 

(ขลุ่ย) i-tsu-da-at-te bu-ki-yo-o-de
a-i-na-nn-te shin-ji-na-i
(ลุลา) e-i-e-nn-ni tsu-zu-ku-a-i-wo
ne-ga-u-ho-do to-za-ka-ru

(ขลุ่ย) ni-do-to-a-i-se-na-i ki-me-te-ta-ke-do
(ลุลา) ki-mi-to-de-a-e-te
(พร้อมกัน) su-be-te-ga-ka-wat-ta

(ขลุ่ย) ki-mi-sa-e-i-re-ba
(ลุลา) do-ko-dat-te-yu-ke-ru-yo
(พร้อมกัน) su-na-o-ni-so-o-mo-e-ru

(ลุลา) u-re-shi-ku-te a-ri-ga-to-ot-te
Tsu-ta-e-tak-te i-ma-su-gu
(ขลุ่ย) to-mo-ni-na-ki to-mo-ni-wa-ra-i
(ลุลา) to-mo-ni-wa-ra-i
(ขลุ่ย) so-no-yu-u-ki-ku-re-ta-ne

(ขลุ่ย) ni-do-to-a-i-se-na-i ki-me-te-ta-ke-do
(ลุลา) ki-mi-to-de-a-e-te
(พร้อมกัน) su-be-te-ga-ka-wat-ta

(ขลุ่ย) ki-mi-sa-e-i-re-ba
(ลุลา) do-ko-dat-te-yu-ke-ru-yo
(พร้อมกัน) su-na-o-ni-so-o-mo-e-ru

(ขลุ่ย) da-ki-shi-me-te so-ba-ni-i-te
(ลุลา) te-wo-ka-sa-ne-yo
(พร้อมกัน) Ki-mi-to-na-ra ko-wa-ku-na-i
Shi-nn-ji-te-ru-ka-ra

(ขลุ่ย) ki-mi-sa-e-i-re-ba
(ลุลา) do-ko-dat-te-yu-ke-ru-yo
(พร้อมกัน) su-na-o-ni-so-o-mo-e-ru

(ลุลา) ki-mi-sa-e-i-re-ba
(ขลุ่ย) ki-mi-sa-e-i-re-ba
(พร้อมกัน) a-shi-ta-mo-ga-mm-ba-re-ru

ฟังเพลง ROSS LOVE (JAPANESE POP VER.) - Lula,ขลุ่ย (เพลงประกอบละคร THE RISING SUN) 

ขับเคลื่อนโดย Blogger.

สถิติ

ติดต่อเรา

ชื่อ

อีเมล *

ข้อความ *