1/07/2560

เนื้อเพลง สิ่งของ - เอ๊ะ จิรากร

เนื้อเพลง สิ่งของ - เอ๊ะ จิรากร

ฉันที่เคยโดนทำร้ายมาใจเหมือนไม่มีคุณค่าใด
เป็นของที่ไม่น่าสนใจโดนเหวี่ยงทิ้งไป

รักษาเท่าไรก็เหมือนเดิมไร้แม้กำลังจะหายใจ
เป็นสิ่งของไม่มีชีวิตข้างในบุบสลาย จนเกินจะคิดเยียวยา
จนเมื่อฉันได้มาเจอกับเธอคนอย่างฉันถูกโยนทิ้งขว้าง
กลับมีเธอรับเอามาใส่ใจดูแลหยิบใจฉันขึ้นมาจากพื้น
ช่วยชีวิตให้ยืนได้เหมือนเดิมขอบคุณที่เธอยอมรักกัน

รับได้ทุกเรื่องที่ฉันเป็นรับไม่ว่าเป็นมาเช่นไร
จากสิ่งของไม่มีความหมายข้างในเกิดเป็นใจดวงหนึ่งที่รักเพียงเธอ
ฉันก็รู้ว่าโชคดีแค่ไหน

คนอย่างฉันถูกโยนทิ้งขว้างกลับมีเธอรับเอามาใส่ใจดูแล
หยิบใจฉันขึ้นมาจากพื้นช่วยชีวิตให้ยืนได้เหมือนเดิม
ขอบคุณที่เธอยอมรักกัน

คนอย่างฉันถูกโยนทิ้งขว้างกลับมีเธอรับเอามาใส่ใจดูแล
หยิบใจฉันขึ้นมาจากพื้นช่วยชีวิตให้ยืนได้เหมือนเดิม
ขอบคุณที่เธอยอมรักกัน

คนอย่างฉันถูกโยนทิ้งขว้างกลับมีเธอรับเอามาใส่ใจดูแล
จากสิ่งของที่ไม่มีค่าอะไรได้มาเป็นคนเดียวในใจของเธอ
ฉันจะมีชีวิตต่อจากนี้ เพื่อรักเธอ
ขับเคลื่อนโดย Blogger.

สถิติ

ติดต่อเรา

ชื่อ

อีเมล *

ข้อความ *